Het bedrijfsleven komt in verzet tegen afsluiting van de Vijzelstraat. In een gezamenlijke brief waarschuwen ondernemers dat de bereikbaarheid van de binnenstad in gevaar komt.

Het college van b. en w. wil zijn voornemen doorzetten om de Vijzelstraat bij de Munt in beide richtingen af te sluiten voor autoverkeer. Erger nog: er lijkt hiervoor brede steun te bestaan in de gemeenteraad.

Voor het gezamenlijk Amsterdamse bedrijfsleven is dit onacceptabel. Het wankele evenwicht in de bereikbaarheid van de binnenstad wordt hiermee ernstig in gevaar gebracht. Tegelijkertijd zijn wij niet blind voor de drukte in de binnenstad en het belang voetgangers en fietsen meer ruimte te geven ten koste van de personenauto.

Vorig jaar werd al besloten de Vijzelstraat in zuidelijke richting af te sluiten, de Amstel eenrichtingsverkeer richting Munt te maken en het Singel autoluw tussen Spui en Munt (fietspad in twee richtingen). Deze laatste twee maatregelen zelfs op voorspraak van het bedrijfsleven, dat daarmee een reuzenstap zette in de discussie over drukte in de stad. Voorwaarde was wel dat de Vijzelstraat in noordelijke richting open zou blijven. Volgens ons kon je beter maatregelen nemen op de Amstel en het Singel, waar het verkeer eindeloos vaststaat, dan de Vijzelstraat, enige brede verkeersader met redelijke doorstroming, geheel af te sluiten.

Eerst uitvoeren
Het bedrijfsleven voelde zich dan ook ernstig geschoffeerd toen het college met het voorstel kwam om bovenop alles ook de Vijzelstraat in noordelijke richting af te sluiten. Wij willen deze route openhouden, in elk geval tot alle grote verkeersingrepen in het stadshart waartoe al besloten is, zijn uitgevoerd en geëvalueerd. Het gaat hierbij om de ‘knip’ in de Prins Hendrikkade (Damrak/Martelaarsgracht), de ‘knip’ op de Dam (Paleisstraat eruit), eenrichtingsverkeer op de Amstel en een autoluw Singel. Daarnaast opent in 2017 de parkeergarage Rokin met driehonderd parkeerplaatsen en gaat de Noord/ Zuid­lijn dat jaar rijden. Laten we dit allemaal eerst eens uitvoeren en dan even aanzien wat deze zeer grote veranderingen teweeg brengen en of verdergaande maatregelen nodig zijn.

Meer grote ingrepen in het verkeer leiden tot grotere veranderingen dan het stadshart aankan.

Het succes van de bereikbare binnenstad zoals we die kennen, heeft namelijk in grote mate te maken met de geleidelijke en doordachte stappen die de afgelopen 25 jaar zijn genomen. Daar waar de automobiliteit in de rest van Nederland met circa dertig procent groeide, slonk deze in de binnenstad met circa dertig procent. Toch is de binnenstad een levende stad van wonen, werken en recreëren gebleven.

Op dit moment besluiten tot nog meer grote ingrepen in het stadshart en de aangrenzende grachtengordel leidt tot grotere verkeersveranderingen dan de binnenstad in korte tijd aankan. Dit geeft onevenredig grote nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid en de belangen van ondernemers en inwoners. Denk daarbij ook aan de bevoorrading van winkels en bedrijven buiten de laad- en lostijden wanneer dit noodzakelijk is en aan de sterk toenemende vraag naar bezorging van alle mogelijke pakketten door diverse private partijen gedurende de hele dag. Of aan de bewoners die door de ‘knip’ op de Amstel en de Leidsegracht alleen met grote omwegen thuis komen en bij een stremming geen kant op kunnen.

Nieuw onderzoek 
Wanneer de eerder besloten verkeersveranderingen zijn ingevoerd dan wel in werking getreden, adviseren wij de gemeente opnieuw een verkeersonderzoek uit te voeren naar de effecten op de bereikbaarheid van de binnenstad. Ook de wenselijkheid en haalbaarheid van een afsluiting van de Vijzelstraat in noordelijke richting kan dan op-nieuw worden bekeken. Dit onderzoek zou in de periode 2020-2022 kunnen plaatsvinden. Voor dit moment roepen wij luid en duidelijk: gemeente, overspeel niet uw hand en doe het niet!
—————————————————————————————————————-
Door: Bart Drenth, Willem Koster en Guido Frank­further

Bart Drenth, Willem Koster en Guido Frank­further (namens MKB-Amsterdam, Stichting Welkom Amsterdam, Transport en Logistiek Nederland, Vereniging Amsterdam City, VNO NCW metropool Amsterdam, Gezamenlijke Amsterdamse Rondvaart­rederijen, Bedrijfs­investeringszone Rokin, vervoerders­organisatie EVO en Koninklijke ­Horeca Nederland afdeling Amsterdam)  

Bron: Het Parool, 15 maart 2016

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Bart Drenth

Bart Drenth

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...