Hoe zie jij de economie van morgen in Amsterdam? Laat je horen op 27 juni in B Amsterdam!

De economie van morgen

Hoe bouwen we samen aan een economisch sterke stad? Denk en praat mee over de toekomst van de stad en de economie van morgen.

Amsterdam groeit en de economie floreert. De stad ontwikkelt zich inmiddels tot de economische motor van de regio. Kennis en innovatie is de drijvende kracht achter die economische groei. Hoe stimuleer je deze ontwikkeling in een verdichtende stad? Hoe creëren we ruimte voor een inclusieve economie waar iedereen van kan profiteren, zodat Amsterdam een toekomstbestendige stad blijft. En hoe kan de stad samen met de Metropoolregio de werkgelegenheidsgroei stimuleren? Praat mee over de toekomst van de stad en de economie van morgen.

In een reeks discussiemomenten praat onze voorzitter mee met diverse belanghebbenden en ‘decisionmakers’ over de groei van de stad en de mogelijkheden daarbuiten. Zo schuiven betrokken wethouders, ambtenaren, bedrijfslevenvertegenwoordigers en ondernemers uit Amsterdam en omgeving aan de discussietafel aan om zo input te kunnen geven voor de Koers 2025Ruimte voor de Stad. Lees hier meer over de economische verkenning van Koers 2025

Praat mee!
Datum: dinsdag 27 jun, 19.30
Locatie: B. Amsterdam (gratis toegang)

Reserveer

 

De aftrap wordt verzorgd door Kajsa Ollongren, Wethouder Kunst en Cultuur en EZ Gemeente Amsterdam, Pieter Klomp, Adjunct Directeur Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam en William Stokman, Economische Zaken, gemeente Amsterdam

Wethouder Kajsa Ollongren verzorgt de aftrap van de avond. Aansluitend zal Pieter Klomp meer vertellen over Koers 2025 – Ruimte voor de Stad en wordt het thema van de avond door William Stokman verder toegelicht. Hierna gaan we aan de hand van de onderstaande thema’s met elkaar in gesprek.

De groei van de kenniseconomie als drijfveer voor welvaartsgroei
De kenniseconomie groeit vooral in steden. Ook tijdens de economische crises is de werkgelegenheid in Amsterdam mede door haar innovatie-ecosysteem de afgelopen jaren sterk gestegen. Veel technologie bedrijven vestigen zich in Amsterdam. Daarmee ontstaat een groeiende behoefte aan nieuwe kantoorruimte en gekwalificeerde medewerkers. Hoe kan toekomstige stedelijke groei van Amsterdam hier op anticiperen? Zijn deze bedrijven en de sterke toename van tech start-ups en scale-ups het fundament voor een duurzaam groeiende economie en hoe biedt dit kansen voor stijgende werkgelegenheid in de stad?

De economie van de inclusieve stad
Economische groei die gerealiseerd wordt in de kenniseconomie biedt kansen voor nieuwe banen in andere sectoren. Niet alleen in de horeca en retail, maar ook in de maakindustrie. Om in de toekomst een inclusieve stad te blijven zal Amsterdam bij de groei van de stad ook ruimte moeten maken voor deze werkgelegenheid en rekening moeten houden in nieuw te bouwen wijken en (her) te ontwikkelen bedrijventerreinen en het havengebied.

Amsterdam wil een toekomstbestendige stad zijn en diversiteit in werk en bewoners is dan cruciaal. Hoe zorgen we dat Amsterdam in tegenstelling tot steden als London en San Francisco iedereen kan meeprofiteren van de economisch groei. Dus hoe blijft Amsterdam economisch inclusief?

De groei en de Metropoolregio Amsterdam
Economische en stedelijke groei beperkt zich niet tot Gemeente Amsterdam alleen. Integendeel, de groei gaat de komende jaren ook over stadsgrenzen heen. Door transformatie van veel binnenstedelijke bedrijventerreinen naar wijken en buurten waar wonen en werken kan worden gecombineerd, zullen steeds meer bedrijven zich in de toekomst buiten Amsterdam vestigen. Dit biedt kansen voor werkgelegenheidsgroei in de gehele Metropoolregio Amsterdam.

Door deze groei van werkgelegenheid en de parallel oplopende prijsstijgingen van woningen in Amsterdam zijn steeds meer mensen genoodzaakt buiten de stad te gaan wonen. Om de werkgelegenheid bereikbaar te houden zijn daarom betere verbindingen – een optimalisatie van het regionale daily urban system – van en naar Amsterdam noodzakelijk. Mogelijk in de vorm van metro of lightrail.

Ruimte voor de Economie van Morgen

Lees hier meer over de economische verkenning van Koers 2025

Amsterdam groeit
Amsterdam groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college wil de druk op de woningmarkt verlichten en maakt daarom tot 2025 de bouw mogelijk van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen. Hoe zorg je met die verdichting voor een leefbare stad en voor de juiste kwaliteitsimpuls? In een reeks bijeenkomsten worden de thema’s verdichtende, bereikbare, groene, economie, gemengde, maatschappelijke voorzieningen, participatie en duurzame stad verder uitgediept en dienen ze als input voor de uitwerking van Koers 2025 – Ruimte voor de Stad.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Bart Drenth

Bart Drenth

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...