Als criminelen zich een plaats proberen te verwerven in de reguliere economie, noemen we dat ondermijning. Dit schaadt de openbare veiligheid en het belang van ondernemers. Het komt helaas te vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan dubieuze huurders die hun schimmige zaakjes vanuit jouw pand proberen te regelen. Gemeenten en bedrijfsleven gaan samen optrekken om ondermijning waar mogelijk uit te bannen. Dit biedt ruimte voor bonafide bedrijven om in normale marktverhoudingen te opereren. In lijn met het programma De Weerbare Stad is met: MKB Amsterdam, KHN, De Weerbare Stad en verschillende brancheorganisaties een zes punten actieplan opgesteld. Dit plan is gericht op concrete acties en vervolgafspraken te maken tussen de gemeenten en het georganiseerd bedrijfsleven. Met als doel: tastbare resultaten boeken in de aanpak van ondermijning. Dit zijn de zes punten:

  1. Voorlichtingscampagne voor ondernemers over ondermijning

Gemeenten, ondernemersverenigingen en het RIEC werken samen aan voorlichtingsmateriaal. Hierin staan actuele, concrete signalen centraal waaraan ondernemers ondermijning kunnen herkennen. Ondernemersorganisaties verspreiden het voorlichtingsmateriaal via hun communicatiekanalen.

  1. Opvolging ondermijningssignalen

Ondernemers die vermoedens hebben van ondermijning in hun omgeving kunnen deze signalen melden via Meld Misdaad Anoniem. De gemeente richt hiervoor een afhandelingsproces in. Ondernemersverenigingen maken hun leden en verdere achterban hierop attent.

  1. Transparante en integere financiering

Gemeente en bedrijfsleven willen “fout” geld bij investeringen en bedrijfsovernames weren, en “goed” geld juist van harte stimuleren. Waar de gemeente in vergunningprocedures vraagt naar de herkomst van de financiering, geeft de gemeente aan de voorkant helderheid welke financieringsvormen (en onder welke voorwaarden) als transparant worden gezien. MKB-Amsterdam en KHN-Amsterdam intensiveren de voorlichting over transparante financiering met een Financieringswijzer. Ondernemers stimuleren waar mogelijk alternatieven voor contant geld.

  1. Verkopen met verstand

KHN Amsterdam, MKB-Amsterdam en andere ondernemersverenigingen benaderen ondernemers/winkeliers actief om na te denken over verkoop van materialen en producten die niet passen bij een regulier klantbeeld. De verkoop van messen aan minderjarigen is daarvan een voorbeeld.

  1. Uitwisselen van informatie

Ondernemers lopen minder risico ongewild ondermijning te faciliteren als ze betere informatie hebben over potentiële klanten. De partners onderzoeken de mogelijkheden op welke manier informatie gedeeld kan worden binnen de kaders van de bescherming van persoonsgegevens, mogelijk in de vorm van een pilot.

  1. Transparante procedures

Gemeente en bedrijfsleven streven naar transparante procedures voor vergunningen in het kader van de wet Bibob. Daartoe neemt de Gemeente de bestaande werkstromen en formulieren en het huidige afwegingskader onder de loep. Er is voortgang te boeken door ondernemers vooraf helderheid te geven hoe ze zich moeten verantwoorden in de vergunningprocedure. Daarnaast kunnen de procedures meer ingericht worden op basis van risico-indicatoren. De ondernemersverenigingen brengen daarvoor hun kennis in.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Reactie op corona-maatregelen kabinet

Reactie op corona-maatregelen kabinet

MKB-Nederland is blij dat het kabinet nu maatwerk heeft aangekondigd voor de meest getroffen sectoren. Daar hebben we ook steeds op aangedrongen. Maar het is nog niet op alle punten voldoende. Voor de evenementenbranche: het kabinet trekt nu 11 miljoen euro uit voor een eenmalige vergoeding. De vraag is of dat voldoende is én welke bedrijven in de branche hier dan wel of niet aanspraak op kunnen maken. Dat gaan we nader uitzoeken. Het kabinet komt niet-gesubsidieerde theaterproducenten tegemoet met een totaalbedrag van 40 miljoen euro. Ook hier moet nog worden bezien wat dat per bedrijf betekent en in hoeverre producenten hiermee geholpen zijn.

Inspraakreactie knip Weesperstraat

Inspraakreactie knip Weesperstraat

Guido Frankfurther spreekt in bij raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water: MKB-Amsterdam vindt het zeer onwenselijk dat u vooralsnog van plan bent de aangekondigde proef, om de Weesperstraat af te sluiten voor doorgaand autoverkeer, door te zetten. Zeker nu in Coronatijd, waarin de ondernemers toch al zo worden getroffen en het water hen aan de lippen staat, ook nog eens de Piet Heintunnel tegelijkertijd is afgesloten voor al het vrachtverkeer en de halve binnenstad vanwege Kades en Bruggen openligt. Denk alleen maar aan de Vijzelstraat. MKB-Amsterdam is niet tegen een proef om doorgaand autoverkeer tegen te gaan. We zijn tegen deze proef op déze locatie en op dít moment.

Gratis online webinar Cybercrime op 2 november om 18.30u

Gratis online webinar Cybercrime op 2 november om 18.30u

Op 2 november organiseren PVO Amsterdam – Amstelland, het CCV, MKB-Amsterdam, VEBAN en Westpoort Ondernemers het 1e deel van de Masterclass Cybercrime met Brenno de Winter. Start 18.30u. Schrijf je hier in! Voorkomen is beter dan genezen! Hoe krijg je grip op je...

Om 14.00 uur bekendmaking winnaar Product van de Maand op YouTube!

Om 14.00 uur bekendmaking winnaar Product van de Maand op YouTube!

Vanmiddag om 14.00 uur  maken we via MKB TV bekend wie de winnaar Product van de Maand oktober is geworden. Wil je niks missen? Abonneer je hier gelijk even op ons YouTubekanaal. Ondernemers van het Science Park in Amsterdam hebben begin oktober de nominaties gegeven. Het publiek heeft via Facebook gestemd op hun favoriete product. Uit deze publieksstemming is de volgende top drie ontstaan: E-bike van Mokumono, smartphone van Fairphone en kruidenthee van Ptthee. Uit deze top drie heeft de vakjury een keuze gemaakt op creativiteit, innovatie, duurzaamheid en vakmanschap. And the winner is……..?

Opmerkelijk Ondernemen column Bert Bos

Opmerkelijk Ondernemen column Bert Bos

Gemiste kans!!! Zaterdag 24 oktober 18:15 uur. Negentig minuten gespeeld, nog zes minuten blessuretijd. VVV-Ajax: 0 – 13. De dienstdoende Rotterdamse arbiter Makkelie dribbelt naar de zijlijn en zoekt contact met Ajaxtrainer Ten Hag: “Zullen we maar stoppen bij deze stand?” De geboren en getogen Tukker knikt met een snerpend laatste fluitsignaal tot gevolg. Einde wedstrijd stand 0 – 13. Het ongeluksgetal gaat de hele wereld over inclusief het medelijden met VVV. Dat het sportief opvatte en enkele dagen later alweer met 4 – 2 won in de beker. Venlo op de wereldkaart. Free publicity. Voor Amsterdam natuurlijk ook.

Nieuwe milieuzone op 1 november in Amsterdam

Nieuwe milieuzone op 1 november in Amsterdam

Per 1 november 2020 gelden er nieuwe regels voor de milieuzone in de gemeente Amsterdam. Er is een nieuwe milieuzone voor dieselpersonenauto’s. Voor dieselbedrijfsauto’s wordt deze aangescherpt. De gehele milieuzone voor personenauto’s, bedrijfsauto’s, autobussen, vrachtauto’s en taxi’s wordt uitgebreid tot het gebied binnen de Ring A10. Daar hebben dieselvoertuigen met emissieklasse 4 en hoger toegang. Wanneer je wilt weten of dit geldt voor jouw voertuig kun je de kentekencheck doen.