Het kabinet heeft op Prinsjesdag een nette begroting voor 2017 gepresenteerd. Het maakt een paar duidelijke keuzes, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, onderwijs en koopkrachtontwikkeling. Maar het kabinet is niet ambitieus genoeg als het gaat om de economie. Nu de overheidsfinanciën na jaren van bezuinigingen en lastenverhogingen ruimte bieden, is het cruciaal dat breed wordt geïnvesteerd in de economie en de toekomst van ons land, vinden MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Rutte II heeft daarvoor een stevig fundament gelegd en moet daar zo snel mogelijk een start mee maken.
Ga hier naar de uitgebreide analyse van MKB-Nederland en VNO-NCW

NL Next Level
De ondernemersorganisaties zijn van mening dat Nederland toe moet naar een nieuw ondernemerselan, nieuwe investeringen en duurzame groei. Met het programma NL Next Level, dat MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland voor de zomer hebben gelanceerd, doen zij daar concrete voorstellen voor. Visie en gerichte investeringen zijn nodig om een beter Nederland te bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – en om de grote transities waarvoor we staan op succesvolle wijze door te maken.

Lees meer over NL Next Level

Geen verloren jaar
MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland wijzen erop dat het verkiezingsjaar 2017 geen verloren jaar mag zijn. Het huidige kabinet moet nu al een start maken met het bepleite, publiek-private Next Level Investeringsfonds en vernieuwingen in het ondernemersklimaat van Nederland. Het versterken van onze concurrentiepositie op de interne Europese markt is van groot belang.

Vennootschapsbelasting en dga’s
De ondernemingsorganisaties juichen toe dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van 200.000 naar 350.000 euro. Dit is goed voor alle bedrijven en vergroot de investeringsruimte.
Positief is ook dat het kabinet dga’s in Nederland heeft verlost van het probleem dat ze geen dividend meer konden uitkeren vanwege hun pensioenverplichting op de eigen balans. Deze pensioenvoorziening kan worden afgekocht tegen een korting van 34,5%. Het afgekochte bedrag kan vervolgens weer worden teruggestort in de BV, zodat dga’s hierover geen box 3 heffing hoeven te betalen.
MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hebben moeite met de progressieve vermogensrendementsheffing die per 2017 ingaat. Zij vinden het onjuist dat belasting moet worden betaald op grond van rendement dat niet is gerealiseerd.

Innovatie-maatregelen
Gezien het belang van innovatie voor het mkb moet de korting op de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) worden teruggedraaid. Ook mag de toegang tot de innovatiebox niet verder worden beperkt dan de OESO voorschrijft. De ondernemersorganisaties zijn tevreden dat het kabinet voldoende budget heeft gevonden om de succesvolle innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) op het niveau van 2016 te houden.

Nu in Forum: Dít zijn de hoogte- en dieptepunten van Prinsjesdag, volgens ondernemers.


Onbegrijpelijk

Onbegrijpelijk daarentegen is de flinke verhoging van de premie die ondernemers moeten gaan betalen voor het gebruik van de Borgstelling voor het MKB (BMKB). Die beperkt de toegankelijkheid van de regeling in hoge mate, terwijl de BMKB onmisbaar is om bancaire kredietverlening aan het mkb te stimuleren en te ondersteunen.
MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland missen verder opnieuw een durfkapitaalregeling die particulieren fiscaal stimuleert om te investeren in het mkb. De eigen vermogenspositie van veel ondernemers is slecht, het aantrekken van risicokapitaal bijna niet te doen. Dat remt hun mogelijkheden om te investeren.

Handelsbevordering
Tevreden zijn de drie ondernemersorganisaties met de 10 miljoen euro die het kabinet vanaf 2017 meerjarig uittrekt voor intensivering van de handelsbevordering. Met de middelen richten overheden en bedrijfsleven een gezamenlijke ‘werkplaats’ in om de voorbereiding, organisatie en follow-up van handelsmissies te verbeteren.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Bart Drenth

Bart Drenth

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...