Voorzitter Jacco Vonhof en de regionale voorzitters van MKB-Nederland roepen in een open brief op tot lokale maatregelen, waaronder het verlengen van de terugbetalingstermijn voor belastingen. Lees hier de open brief die ze ook richten aan de bestuurders in de regio Amsterdam.

Geachte Colleges van Bestuur,

Maandag 28 september werden we in Nederland weer geconfronteerd met verstrekkende maatregelen tegen het weer oprukkende coronavirus. Ondanks het begrip, is het voor veel ondernemers ook een hard gelag, daar waar velen net weer aan het opkrabbelen waren. Bijgaand treft u een notitie aan vanuit lokaal perspectief, namens de aangesloten steden/regio’s van MKB-Nederland. In deze notitie staan maatregelen die we vanuit ondernemerszijde voorstaan. Hiermee willen wij u een aantal handvaten geven.

Wij weten dat het uw volle aandacht heeft. U weet dat veel ondernemers en hun werknemers een zeer zware periode ingaan. Wij als ondernemers hebben dan ook grote waardering voor de aanhoudende steun vanuit de landelijke, regionale en lokale overheid.

In het belang van de ondernemers en hun werknemers vragen wij u het leiderschap te tonen dat deze situatie van u vraagt. Eén van de kernpunten daarin is: wees duidelijk en eenduidig.

Heeft u nog vragen over dit schrijven en de uitwerking van bijgesloten notitie dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling MKB Regio Amsterdam via info@mkb-amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

 

Bart Drenth                                                                              Jacco Vonhof

Voorzitter MKB-Amsterdam                                                     Voorzitter MKB-Nederland

 

Mede namens:

Anton Verbunt              Voorzitter MKB-Utrecht

Jelle Weever                Voorzitter MKB-Regio Zwolle

Joyce Walstra               Voorzitter MKB-Noord

Jan van den Hoff          Voorzitter MKB Eindhoven

Kim Schofearts             Voorzitter MKB-Den Haag

Monique Princen          Voorzitter MKB-Limburg

Piet van Klaveren         Voorzitter MKB Rotterdam-Rijnmond

Actielijnen

De gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid zijn groot. Maar ook voor de ondernemers en hun medewerkers zijn er grote consequenties. Wij willen uw aandacht vragen voor een aantal suggesties om het bedrijfsleven zo veel mogelijk te helpen om deze barre tijd door te komen. We hebben onze suggesties verdeeld in drie thema’s: belastingen en financiering, binnensteden en gemeentelijke dienstverlening. We noemen veel zaken die u zou kunnen, moeten oppakken. En wellicht doet u dat al op een aantal punten of staat dat binnenkort te gebeuren. Maar er staan wellicht ook suggesties bij die u nog niet op het vizier heeft, maar waarmee u uw ondernemers verder kunt helpen, tegemoetkomen in deze moeilijke tijd.

Belastingen en financiering

 • De Tweede Kamer heeft besloten om de terugbetalingstermijn van de belastingen te verlengen naar 36 maanden en de ingangsdatum te bepalen op 1 juli 2021. Wij pleiten ervoor om deze aanpassingen ook in alle gemeenten in te voeren. Dit maakt het eenduidig en overzichtelijk voor de ondernemers.
 • Uitstellen is goed, echter het zal een keer terugbetaald moeten worden. Wij vragen u voor specifieke branches ook te kijken naar een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
 • Ondanks alle goede bedoelingen, verlopen veel financieringsaanvragen door ondernemers stroef. Financiering van reguliere aanvragen is voor veel mkb-bedrijven een probleem. Wij roepen wethouders op om met de regiodirecteuren van de banken in gesprek te gaan en te blijven. Hierbij is het signaleren van problemen belangrijk. Maar vooral het stimuleren van de banken om te zoeken naar mogelijke oplossingen, zowel regionaal als provinciaal, is van belang.
 • Ook gemeenten en wellicht provincies moeten de broekriem aantrekken. Wij begrijpen dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar wij willen u oproepen uw mkb-stimuleringsbeleid en stimuleringsfondsen voor innovaties (zoveel mogelijk) intact te houden.
 • Veel kleine ondernemers bezitten niet meer de mogelijkheid om goede adviseurs te raadplegen nu het water hen aan de lippen staat. Wij pleiten voor het beschikbaar stellen van vouchers zodat deze ondernemers advies op bijvoorbeeld P&O of fiscaliteit kunnen inkopen.

Binnensteden: retail, horeca en cultuur

 • De binnensteden hebben het heel moeilijk. Het is belangrijk om de ondernemers en ook de collectieven te ondersteunen door gerichte subsidies op het gebied van communicatie en marketing. Wij pleiten voor een actiegerichte aanpak van binnensteden en kernen.
 • De horeca heeft het extra moeilijk door krappe sluitingstijden en groepsgroottes. Hier moet veel aandacht voor zijn. Wij roepen de gemeenten op om de terrasvergunningen zoveel mogelijk op te rekken, zodat ook in de winter de terrassen open kunnen blijven. Ook roepen wij u op om de tijdelijke vergunningen voor volgend jaar nu al vast te leggen. Dat geeft ondernemers rust en de mogelijkheid verliezen in te lopen.
 • Handhaving van regelgeving is belangrijk. Maar soms zijn regels onduidelijk en hebben de ondernemers er gewoon mee te dealen. Enige coulance en meedenken stellen we op prijs.
 • De cultuursector krijgt grote klappen te verwerken. We moeten vooral op zoek naar de kansen en mogelijkheden. Wij pleiten ervoor om ontheffingen voor theaters en bioscopen zoveel mogelijk toe te staan.
 • Winkeliers zijn veelal gehuisvest in huurpanden. Private verhuurders tonen in de regel weinig coulance met betrekking tot de tijdelijke aanpassing van de huur. Wij vragen gemeentes de verhuurders in kaart te brengen en een bemiddelende rol op zich te nemen om te komen tot passende tijdelijke maatregelen.

Gemeentelijke dienstverlening

 • De dienstverlening aan de ondernemers verbeterde de afgelopen tijd. Nu er weer een oproep is gedaan om thuis te werken hopen we niet dat de dienstverlening minder optimaal wordt. Met name is dit belangrijk bij vergunningverlening en bouwaanvragen. We roepen gemeenten op om hun ondernemersloketten extra te bemensen en de klanttevredenheid te monitoren.
 • De mogelijkheden om aanbestedingen naar voren te halen moeten volop worden benut. Hiermee kunnen bedrijven aan het werk blijven. Daarnaast vragen wij u intern een vinger aan de pols te houden dat naast de aanbestedingen ook de daadwerkelijke opdrachtverstrekking en de uitvoering van werken/diensten doorgang blijven vinden.
 • In de gesprekken met de woningbouwcorporaties en andere organisaties moeten aanbestedingen en het gunnen van opdrachten ook een punt van aandacht zijn. Wij pleiten er voor dat u uw invloed hierop uitoefent.
 • Er zijn vanuit het Rijk, provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en gemeenten diverse regelingen en fondsen beschikbaar. Daarop moet zeker niet bezuinigd worden. Het ontsluiten van deze middelen voor ondernemers is een belangrijk aandachtspunt. Veel ondernemers kennen de weg niet waardoor er veel middelen ongebruikt blijven liggen.
 • De arbeidsmarkt is volop in beweging. Er zijn veel middelen beschikbaar om personeel van werk-naar-werk te begeleiden. Wij zien graag dat daar actief richting het bedrijfsleven op wordt ingezet. Daarbij vragen wij of gemeenten/arbeidsmarktregio’s intensief het overleg tussen krimp- en groeibranches kunnen opstarten of voortzetten om zo te komen tot gezamenlijke afspraken over arbeidsmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren.
 • Een nauwe samenwerking tussen het onderwijs, overheid en ondernemers is van groot belang om goed door deze crisis te komen. Zoek elkaar op en leer ook van andere regio’s. Er zijn tal van succesvolle voorbeelden van nieuwe initiatieven op dit vlak.
 • Besef dat u als wethouders en als burgemeester een belangrijk gezicht bent. Blijf ook in deze tijd uw ondernemers in de binnenstad en op de bedrijventerreinen bezoeken. Dit kan een signaal en hart onder de riem zijn.

 

 

 

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Reactie op corona-maatregelen kabinet

Reactie op corona-maatregelen kabinet

MKB-Nederland is blij dat het kabinet nu maatwerk heeft aangekondigd voor de meest getroffen sectoren. Daar hebben we ook steeds op aangedrongen. Maar het is nog niet op alle punten voldoende. Voor de evenementenbranche: het kabinet trekt nu 11 miljoen euro uit voor een eenmalige vergoeding. De vraag is of dat voldoende is én welke bedrijven in de branche hier dan wel of niet aanspraak op kunnen maken. Dat gaan we nader uitzoeken. Het kabinet komt niet-gesubsidieerde theaterproducenten tegemoet met een totaalbedrag van 40 miljoen euro. Ook hier moet nog worden bezien wat dat per bedrijf betekent en in hoeverre producenten hiermee geholpen zijn.

Inspraakreactie knip Weesperstraat

Inspraakreactie knip Weesperstraat

Guido Frankfurther spreekt in bij raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water: MKB-Amsterdam vindt het zeer onwenselijk dat u vooralsnog van plan bent de aangekondigde proef, om de Weesperstraat af te sluiten voor doorgaand autoverkeer, door te zetten. Zeker nu in Coronatijd, waarin de ondernemers toch al zo worden getroffen en het water hen aan de lippen staat, ook nog eens de Piet Heintunnel tegelijkertijd is afgesloten voor al het vrachtverkeer en de halve binnenstad vanwege Kades en Bruggen openligt. Denk alleen maar aan de Vijzelstraat. MKB-Amsterdam is niet tegen een proef om doorgaand autoverkeer tegen te gaan. We zijn tegen deze proef op déze locatie en op dít moment.

Gratis online webinar Cybercrime op 2 november om 18.30u

Gratis online webinar Cybercrime op 2 november om 18.30u

Op 2 november organiseren PVO Amsterdam – Amstelland, het CCV, MKB-Amsterdam, VEBAN en Westpoort Ondernemers het 1e deel van de Masterclass Cybercrime met Brenno de Winter. Start 18.30u. Schrijf je hier in! Voorkomen is beter dan genezen! Hoe krijg je grip op je...

Om 14.00 uur bekendmaking winnaar Product van de Maand op YouTube!

Om 14.00 uur bekendmaking winnaar Product van de Maand op YouTube!

Vanmiddag om 14.00 uur  maken we via MKB TV bekend wie de winnaar Product van de Maand oktober is geworden. Wil je niks missen? Abonneer je hier gelijk even op ons YouTubekanaal. Ondernemers van het Science Park in Amsterdam hebben begin oktober de nominaties gegeven. Het publiek heeft via Facebook gestemd op hun favoriete product. Uit deze publieksstemming is de volgende top drie ontstaan: E-bike van Mokumono, smartphone van Fairphone en kruidenthee van Ptthee. Uit deze top drie heeft de vakjury een keuze gemaakt op creativiteit, innovatie, duurzaamheid en vakmanschap. And the winner is……..?

Opmerkelijk Ondernemen column Bert Bos

Opmerkelijk Ondernemen column Bert Bos

Gemiste kans!!! Zaterdag 24 oktober 18:15 uur. Negentig minuten gespeeld, nog zes minuten blessuretijd. VVV-Ajax: 0 – 13. De dienstdoende Rotterdamse arbiter Makkelie dribbelt naar de zijlijn en zoekt contact met Ajaxtrainer Ten Hag: “Zullen we maar stoppen bij deze stand?” De geboren en getogen Tukker knikt met een snerpend laatste fluitsignaal tot gevolg. Einde wedstrijd stand 0 – 13. Het ongeluksgetal gaat de hele wereld over inclusief het medelijden met VVV. Dat het sportief opvatte en enkele dagen later alweer met 4 – 2 won in de beker. Venlo op de wereldkaart. Free publicity. Voor Amsterdam natuurlijk ook.

Nieuwe milieuzone op 1 november in Amsterdam

Nieuwe milieuzone op 1 november in Amsterdam

Per 1 november 2020 gelden er nieuwe regels voor de milieuzone in de gemeente Amsterdam. Er is een nieuwe milieuzone voor dieselpersonenauto’s. Voor dieselbedrijfsauto’s wordt deze aangescherpt. De gehele milieuzone voor personenauto’s, bedrijfsauto’s, autobussen, vrachtauto’s en taxi’s wordt uitgebreid tot het gebied binnen de Ring A10. Daar hebben dieselvoertuigen met emissieklasse 4 en hoger toegang. Wanneer je wilt weten of dit geldt voor jouw voertuig kun je de kentekencheck doen.