Brief van de voorzitter

U bevindt zich hier:  Home/Brief van de voorzitter

Rechtlijnig maar ook flexibel: Winkel of horeca?

Open brief aan Udo Kock , wethouder Economische Zaken, Gemeente Amsterdam  | 25-04-2019

Beste wethouder Kock,

We kennen u als een rechtlijnig man. En dat is vaak een goede eigenschap voor een wethouder Economische Zaken. Want u moet regels immers streng en rechtvaardig toepassen, zodat de ene ondernemer niet wordt bevoordeeld ten opzichte van de ander. Maar soms is een beetje flexibiliteit wel wenselijk. En dat is het geval bij de viswinkel in de Leidsestraat.
De kwestie is of The Seafood Shop een winkel is of horeca. Voor de laatste categorie gelden zwaardere eisen. Wie rechtlijnig kijkt naar de regels kijkt, denkt dat ze horeca zijn, omdat ze barkrukken hebben. En omdat ze ook vis verkopen die je ter plekke of op straat kunt opeten. Maar The Seafood Shop doet helemaal niet zoveel anders dan de gemiddelde viswinkel in Nederland. Bij welke viswinkel kun je geen haring happen of dampende kibbeling in een bakje prikken?
Het zou toch mogelijk moeten zijn dit onderwerp een beetje creatiever te benaderen. Niet om de regels naar willekeur toe te passen. Maar juist om te handelen naar de geest ervan. De gemeente wil graag een divers winkelaanbod? Deze viswinkel voorziet hier in. Gezond eten? Idem. Een aanbod dat ook gericht is op de Amsterdammer in de buurt? Veel Hollandser dan haring en kibbeling kun je het niet krijgen.
Hardheidsclausules zijn er om toe te passen als de regel van de wet niet helemaal past bij de bedoeling ervan. Hier kunt u zich van uw meest flexibele en swingende kant laten zien. Doe uw best!

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth

Voorzitter MKB Amsterdam

– Eens met deze brief? Word hier lid van MKB Amsterdam. Wij behartigen jouw belangen in de Stopera en op het Binnenhof.

Deel deze brief direct op social media: Facebook, Twitter, LinkedIN!

-Niet eens met deze column? Reageer dan hier.

05-03-2019

Beste provincie, Amsterdam heeft u nodig!

Beste provincie, Amsterdam heeft u nodig!

Open brief aan de lijsttrekkers voor provinciale staten  | 05-03-2019

Beste lijsttrekkers voor provinciale staten,

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarom debatteert u deze weken regelmatig met elkaar, zoals in het ondernemersdebat op 28 februari in Haarlem.

Niet elke Amsterdamse ondernemer loopt direct warm voor de verkiezingen waar u nu zo druk mee bezig bent. Dat is natuurlijk jammer. Want hoewel het provinciehuis soms ver weg lijkt, zijn de beslissingen die daar worden genomen voor Amsterdamse ondernemers erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit en bereikbaarheid en ruimtelijke ordening. Hier speelt de provincie een doorslaggevende rol.

Uw standpunten liggen op deze onderwerpen behoorlijk uiteen. VVD en CDA leggen bijvoorbeeld in de mobiliteit wat meer nadruk op de auto, D66, PvdA, SP en Groen Links meer op fiets en openbaar vervoer. De laatstgenoemde partijen kiezen ook tegen bouwen in het groen aan de randen van de gemeente, waar VVD en CDA juist aarzelingen hebben bij de bouwplannen van de gemeente Amsterdam in Haven-Stad. Er valt dus wat te kiezen, en Amsterdamse ondernemers kunnen met hun stem de ontwikkelingen in onze provincie beïnvloeden.

U wil ik al vast wat meegeven voor als u straks in welke combinatie ook een nieuw programma gaat maken. Leg daarin svp een duidelijk verband tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening. Die onderwerpen worden nu nog te veel gescheiden benaderd. We houden de provincie alleen bereikbaar als de wijken die we bouwen goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer. En dat kan alleen als we die nieuwe wijken concentreren rond OV knooppunten. Het is onverstandig her en der nieuwe wijken in het groen te bouwen. Want als die alleen maar goed goed per auto te bereiken zijn veroorzaakt dit opstoppingen elders. Bouwen in het groen kan wel verstandig zijn in de buurt van een station. Maar dan uiteraard graag een beetje dicht bebouwd zodat optimaal van deze infrastructuur gebruik kan worden gemaakt.

MKB Amsterdam pleit voor een netwerk van OV knooppunten in de provincie. Die moeten uiteindelijk 20 uur per dag, 7 dagen per week met elkaar verbonden zijn. Alleen zo kan die kok die werkt in de Haarlemmerstraat ’s avonds na zijn werk weer thuis komen in Huizen of Purmerend. Of komt de stagiair uit Amsterdam Oost bij Tata Steel in Velsen. En dat vraagt een afstemming van diverse beleidsterreinen waar de provincie van cruciaal belang voor is. En een nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeenten, inclusief de gemeente Amsterdam. Daar spreken we graag zowel u als onze stadsbestuurders op aan.

Ik wens u allen een goede (rest van de) verkiezingstijd toe en natuurlijk de uitslag die u toekomt!

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth

Voorzitter MKB Amsterdam

Arbeidsdiscriminatie 'Suggesties voor aanpassingen van uw voorgenomen plan!'

Arbeidsdiscriminatie
‘Suggesties voor aanpassingen van uw voorgenomen plan!’

Open brief aan wethouder Groot Wassink (Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering | 05-02-2019

Beste wethouder Groot Wassink,

Afgelopen vrijdag voerden we een pittig gesprek over uw plannen tegen arbeidsdiscriminatie in het televisieprogramma ‘De Nieuwe Maan’. Over het doel van een inclusieve arbeidsmarkt zijn we het eens, al was het maar omdat in Amsterdam nu 50.000 vacatures niet worden vervuld. U vroeg zich daarom af waarom het Amsterdamse bedrijfsleven dan niet op de banken staat voor uw ideeën.

Dat komt omdat uw plan gewoon nog niet zo goed is. Het zet de verkeerde toon en plaatst niet de juiste accenten. Maar dat probleem is op te lossen. Met enkele overzichtelijke aanpassingen kunt u uw plan veel effectiever maken. In deze brief doen we u hiervoor een paar suggesties.

 1. Ga niet ‘namen en shamen’
Het onderwerp dat tot dusver het meeste aandacht heeft gekregen is het ‘namen en shamen’ van bedrijven. U wilt in Amsterdam maatregelen nemen, boven op wat elders al geregeld is. Dat doorkruist wat de arbeidsinspectie al doet en neigt naar publieke berechting. Of verwacht u van bedrijven dat zij ook naam en toenaam gaan noemen als zij hun kant van het verhaal naar voren willen brengen?

Met uw wijzende vinger maakt u het gesprek over dit taaie en complexe onderwerp bepaald niet makkelijker. Burgemeester Halsema reageerde in de afgelopen week behoorlijk fel op het verwijt dat de brandweer zich moet schamen voor de incidenten die zich daar hebben voorgedaan. En dat is begrijpelijk. Namen en shamen maakt vooral defensief. En dat is het laatste wat je wilt in het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt.

 1. Benoem ook wat goed gaat

Hoewel we net als u ontevreden zijn over hoe inclusief onze arbeidsmarkt nu is, gebeurt er al best het een en ander. U weet dat de uitzendbranche na het Radar onderzoek zelf maatregelen heeft genomen voor verbetering. En u vind die plannen nog niet eens zo slecht, vertelde u me. In uw eigen stuk maakt u daar echter nergens melding van. Dat is  weinig motiverend. Om onze burgemeester te citeren: ‘ga me nou niet vertellen dat er niets gebeurt’.

 1. Straf niet dubbel

Uw plan om geen zaken te doen met bedrijven die overtredingen hebben gepleegd lijkt ons nog wat te weinig doordacht. U geeft deze bedrijven daarmee nog een extra straf. En dat staat op gespannen voet met het begrip dat u vraagt voor werkzoekenden met een strafblad. Het is niet geloofwaardig dat u het bedrijfsleven oproept om deze groep meer kansen te geven wanneer u bedrijven die de fout in zijn gegaan zelf wilt gaan boycotten.

 1. Zet mystery guests in ter verbetering

Mystery guests kunnen best een goed instrument zijn om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. De maatregelen van de uitzendbranche omvatten dit instrument bijvoorbeeld ook. Belangrijk is daarbij wel dat de mystery guests worden ingezet om ervan te leren. Zowel werkzoekenden als werkgevers zouden hier hun voordeel mee kunnen doen. Daarvoor is het nodig dat alle spelers uit te nodigen uit hun ‘eigen gelijk te stappen’ en zich te verplaatsen in de situatie van de ander. En dit goede gesprek begint met goede open vragen in plaats van met verwijten.

 1. Maak contact met werkgevers op een manier die hen aanspreekt
Een van de zaken die ons aanspreekt in uw plan is de helpende hand die u naar ondernemers uitsteekt. Dit waarderen we. Het beste effect daarbij bereikt u wanneer u daarbij aansluit op wat ondernemers bezig houdt. Een helpdesk arbeidsdiscriminatie is daarbij minder effectief. Immers: ondernemers die het goed bedoelen zullen niet gauw denken dat zij die nodig hebben. Zij zijn er immers van overtuigd dat ze geen enkele groep benadelen, dus waarvoor zouden ze die helpdesk bellen? Ondernemers zullen mailtjes, brieven en uitnodigingen over dit onderwerp dan ook vaak terzijde schuiven. Dit geldt overigens nog sterker voor het keurmerk dat u voorstelt. Ondernemers weten hoeveel papierwerk dit soort initiatieven met zich meebrengt, terwijl het nut ervan ze niet duidelijk is.
Beter is het om aan te sluiten op wat er al in gang is gezet. De gemeente, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven denken nu samen na over andere manieren van werving en selectie, in het bijzonder in het kader van het House of Skills.
Er zijn tal van inspirerende voorbeelden van hoe innovaties bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Videosolliciteren leidt ertoe dat mensen wel worden uitgenodigd voor een gesprek, waar ze op hun brieven steeds werden afgewezen. Aandacht voor competenties in plaats van ervaring brengt bedrijven in contact met nieuw en onvermoed talent. En er zijn tal van (Amsterdamse) bedrijven die daarbij kunnen helpen, bijvoorbeeld door de competenties van sollicitanten te meten in een test. Of door ze spelletjes te laten spelen op hun telefoon waarmee kandidaten laten zien over welke ’soft skills’ ze beschikken. Ook het inzetten van ‘open hiring’ kan in sommige gevallen helpen. In dat geval vraagt een bedrijf helemaal niet om een CV of een motivatiebrief, maar laat het aan kandidaten om zich direct in de praktijk te bewijzen.

Als u ondernemers wilt helpen, zet dan vooral op deze instrumenten in. Stimuleer het experiment, moedig het uitwisselen van ervaringen aan en faciliteer een helpdesk die aansluit bij de vragen van ondernemers hierover.

 1. Heb aandacht voor ondernemerschap van achterstandsgroepen

Eén laatste suggestie willen we u hier nog graag doen. In uw plan gaat het nergens over ondernemerschap van groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat is opmerkelijk, omdat juist het ondernemerschap een krachtige motor blijkt te zijn voor sociaal-economische emancipatie. Veel succesvolle bedrijven zijn gestart door migranten of hun kinderen. Het is belangrijk om ook dit verhaal te vertellen en duidelijk te maken dat het niet altijd nodig is om te wachten om ’ten dans gevraagd’ te worden. Soms kun je beter gewoon zelf de dansvloer op stappen.

Het Amsterdamse bedrijfsleven helpt graag bij het inclusiever maken van onze stad. Deze brief omvat daartoe de eerste suggesties en en we denken graag mee aan het uitwerken van goede plannen hiervoor.

Namens het Bedrijfsleven Amsterdam,

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth

Voorzitter MKB Amsterdam

– UITZENDING TERUGKIJKEN? > Arbeidsdiscriminatie-aanpak of heksenjacht? De Nieuwe Maan , 1 februari 2019

Zet de woningbouw voor werknemers niet op slot!

Zet de woningbouw voor werknemers niet op slot!

Open brief aan wethouder Ivens (Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte, Gemeente Amsterdam) | 15-10-2018

Beste wethouder Ivens,

Met verbazing las ik uw voornemen om zestig procent van nieuwe woningen te reserveren voor sociale huur. Dat is een onzinnig plan, behalve als het uw doel is de Amsterdamse economie te laten afkoelen.

De overschietende 40% is bij lange na niet genoeg om werknemers huisvesting te bieden. Als huidige of nieuwe medewerkers geen woning vinden in Amsterdam wordt het voor Amsterdamse ondernemers lastig om hen vast te houden of aan te trekken. En daarmee belemmert u niet alleen de groei, maar brengt u zelfs het voortbestaan van sommige bedrijven in gevaar.

En daarbij komt dat uw eis de financiering van nieuwbouwprojecten lastig of zelf onmogelijk maakt. In dat geval kan straks helemaal niemand in onze stad een nieuwe woning betrekken.

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth
Voorzitter MKB Amsterdam

 

Niet zwaarder straffen, maar een hogere pakkans s.v.p. 

Niet zwaarder straffen, maar een hogere pakkans s.v.p. 

Open brief aan fractievoorzitter van de VVD , de heer Dijkhoff | 23-09-2018

Geachte meneer Dijkhoff,

Met uw plan om zwaarder te straffen in probleemwijken heeft u de nodige kritiek over u heen gekregen. Het plan wekt in ieder geval de schijn van discriminatie en het is de vraag of uw oplossing juridisch wel haalbaar is. En wat MKB Amsterdam betreft lost u het verkeerde probleem op.

In de wijken waar u op doelt is niet de strafmaat, maar de pakkans het grootste probleem. Wat heeft het voor zin om hogere straffen te zetten op overtredingen waar de politie niet tegen optreedt? Wij steunen dan ook van harte het pleidooi van onze burgemeester voor meer agenten. De binnenstad en de buitenwijken hebben ieder hun eigen problemen. Het reguleren van de drukte in de binnenstad mag niet ten koste gaan van de inzet in de buitenwijken, en andersom. Maar dat lukt niet door de beperkte capaciteit.

In de algemene beschouwingen vroeg u ook aandacht voor voorschoolse opvang. Dat punt kunnen we van harte ondersteunen. Een voorsprong of achterstand op de arbeidsmarkt kan al op jonge leeftijd ontstaan; zo weten we dat peuters die zijn voorgelezen, als tiener veel hoger scoren op tests. In Amsterdam kennen sommige wijken meer dan 40% jeugdwerkloosheid, terwijl werkgevers zitten te springen om personeel. Het is in ieder geval het onderzoeken waard of betere voorschoolse opvang zou kunnen helpen om dit probleem in te toekomst te verminderen.

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth
Voorzitter MKB Amsterdam

De maat is vol: tijd voor actie! Open brief en oproep aan ondernemers : laat je stem hier achter!

De maat is vol: tijd voor actie!

Open brief en oproep aan ondernemers – 14 september 2018

Beste ondernemers,

Wij hebben als mkb-ers geen recht op minimumloon, we kennen geen ontslagbescherming en worden niet doorbetaald bij ziekte. Daar hebben we als ondernemer ook niet voor gekozen. Maar we hebben er net zo min voor gekozen om allerlei extra verantwoordelijkheden op ons te nemen. En die legt de overheid wel op onze nek.

We lijken soms wel op een uitvoeringsorganisatie van die overheid. Dat varieert van om maar wat te noemen: het innen voor de belastingdienst van vorderingen op onze medewerkers, het bieden van stageplaatsen, het creëren van werkgelegenheid voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. En, niet te vergeten, het doorbetalen van loon bij ziekte.

Bij een medewerker die om welke reden dan ook ziek is, moeten we:

 • Tot twee jaar doorbetalen zonder dat er productieve inzet tegenover staat
 • Een vervanger zoeken, die inwerken en loon doorbetalen
 • Twee jaar lang een zieke werknemer begeleiden bij re-integratie en daarvan een dossier bijhouden
 • Daarvoor een arbodienst of bedrijfsarts in de arm nemen met alle kosten van dien
 • Tot tien jaar lang de lasten van arbeidsongeschiktheid dragen. Ook voor een werknemer met een tijdelijk contract die al uit dienst is kan de werkgever met een rekening geconfronteerd worden.

Natuurlijk willen we graag een goede werkgever zijn voor onze medewerkers. En ook ondernemers hebben een sociaal hart. Maar het is niet redelijk dat kleine werkgevers verantwoordelijk worden gehouden voor de gezondheid van onze medewerkers, terwijl we die we maar een klein beetje kunnen beïnvloeden. Dat wringt. Want vind als ondernemer maar eens een verzekering voor doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid die je dezelfde rechten geeft als je medewerkers….

Daarom steunen we van harte het initiatief van ons erelid Henk Grifhorst. Hij wil voor dit onderwerp aandacht bij de komende begrotingsbehandeling. En terecht! Een delegatie van MKB Nederland Amsterdam reist daarvoor op Prinsjesdag af naar Den Haag. Wil je deze actie steunen? Betuig dan hier je steun. We kunnen als ondernemers niet staken, maar we kunnen wel onze stem laten horen!

Laat uw stem aan ons horen: VUL direct dit formulier in!!

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth
Voorzitter MKB Amsterdam

Deel deze brief direct op social media: Facebook, Twitter, LinkedIN!

-Niet eens met deze column? Reageer dan hier.

Schaf de dividendbelasting niet af!  Open brief aan Mark Rutte - 21 augustus 2018

Schaf de dividendbelasting niet af!

Open brief aan Mark Rutte – 21 augustus 2018

Geachte minister-president Rutte,

Niemand vindt het leuk om belasting te betalen. Ook wij ondernemers niet. Wat we aan belasting betalen kunnen we immers niet investeren in ons bedrijf. Je zou dus verwachten dat ondernemers op de banken zouden staan wanneer een belasting wordt afgeschaft. Maar dat is nu niet het geval. Want de dividendbelasting heeft voor de meeste ondernemers weinig tot geen effect.

Dat ligt heel anders voor bijvoorbeeld de vennootschapbelasting en de BTW. Zo gaat de per 1 januari volgend jaar aangekondigde verhoging van BTW kappers 30 miljoen euro omzet kosten, uitgevers 40 miljoen en bloemisten 24 miljoen.

Natuurlijk, de kapper en de bloemist zullen er niet snel voor kiezen hun bedrijf te verplaatsen naar de Kaaimaneilanden. Maar ze kunnen wel besluiten geen personeel aan te nemen, hun zaak niet verder uit te bouwen, of die zelfs helemaal te sluiten. De gevolgen daarvan zijn vele malen groter dan wanneer Shell of Unilever hun hoofdkantoor verplaatsen.

Stop dus aub met dit onzalige plan en kies voor beleid waar alle ondernemers beter van worden!

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth
Voorzitter MKB Amsterdam

Zet de competenties die gevraagd worden op de arbeidsmarkt centraal - Brief van de voorzitter aan Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) - 17 augustus 2018

Zet de competenties die gevraagd worden op de arbeidsmarkt centraal

Brief van de voorzitter aan Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) – 17 augustus 2018

Geachte heer Groot Wassink,
Wie afstand heeft tot de arbeidsmarkt vindt nog steeds niet altijd werk dat bij hem of haar past. Dat is natuurlijk een belangrijke zorg voor u als wethouder sociale zaken. En natuurlijk ook voor ons ondernemers. Want veel werkgevers zitten op dit moment te springen om medewerkers. Mag ik u daarom een suggestie doen?
Zet de competenties die gevraagd worden op de arbeidsmarkt centraal. Dat klinkt nogal vanzelfsprekend, en dat is het natuurlijk ook. Maar zo werkt de bemiddeling voor mensen met een afstand nu niet. Die is namelijk ingericht naar de soort van de doelgroep. En voor ieder van deze doelgroepen zijn projectengroepen aan de slag om die aan het werk te krijgen. Het gevolg daarvan is dat werkgevers op maandag iemand te spreken krijgen die zich inzet voor jongeren, op dinsdag iemand voor ouderen, op woensdag iemand voor arbeidsgehandicapten, enzovoort. Werkgevers die een loodgieter zoeken, of een IT programmeur lopen aan tegen de schotten die er zijn tussen de verschillende projectgroepen en de verschillende afdelingen en instanties die bemiddelen op de arbeidsmarkt.
Kies daarom ondubbelzinnig voor deze competenties. Wij ondernemers kunnen u helpen bij het identificeren van de typen functies en bijbehorende competenties waar het meest behoefte aan is. Gemeente en UWV kunnen dan kijken welke kandidaten hier het beste aan voldoen.
Natuurlijk is er nog steeds een vorm van doelgroepenbeleid nodig. Een slechtziende heeft na het vinden van een baan immers behoefte aan een ander type ondersteuning dan iemand die lange tijd niet op de arbeidsmarkt actief was. Maar dit doelgroepenbeleid is pas wenselijk nadat werknemer en werkgever elkaar gevonden hebben.
Dit alles is natuurlijk makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. En op papier is er al veel geregeld, maar in de praktijk blijkt dit alles toch nog veel lastiger te liggen. Daar kunnen onze leden u tal van voorbeelden van geven.
Met vriendelijke groet,
Bart Drenth
Voorzitter MKB Amsterdam
-Eens met deze column? Word hier lid van MKB Amsterdam. Wij behartigen jouw belangen in de Stopera en op het Binnenhof.

-Niet eens met deze column? Reageer dan hier.

17 augustus 2018

Open brief aan onze nieuwe burgemeester Femke Halsema - 19 juli 2018

Geachte burgemeester Halsema,

Gefeliciteerd met uw benoeming tot burgemeester in misschien wel de mooiste stad van de wereld!  We zien er naar uit met u samen te werken, zeker op het gebied van veiligheid wat voor ons ondernemers uiteraard een belangrijk onderwerp is.

Dat Amsterdam niet alleen maar een lieve stad is weet u net zo goed als uw voorgangers. Helaas zien we een trend opkomen van incidenten tegen ondernemers, die zelfs het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Voorbeeld daarvan is cocktailbar Suzy Wong in de Korte Leidsedwarsstraat. Deze moest vier maanden de deuren sluiten omdat criminelen tot twee keer toe een handgranaat aan de deur hadden gehangen. Dit is natuurlijk ernstig, en we begrijpen dat de gemeente moest ingrijpen. Maar in het staande beleid wordt vooral het slachtoffer gestraft voor de misdaad. Daarmee lost dit beleid het probleem niet op, maar maakt dit het misschein nog wel erger. Want kwaadwillenden kunnen zo de gemeente misbruiken om zo iedereen die hen dwars zit uit te schakelen. Is er werkelijk geen betere manier dan deze? Graag gaan we daarover met u in gesprek.ers uiteraard een belangrijk onderwerp is.

Ook praten we graag met u over hoe de gemeente ondernemers de slachtoffers kan helpen. Dat kan nog beter. De ondernemers van de cocktailbar zouden graag gemeentecamera’s in de straat hebben. Dit lijkt ons niet meer dan redelijk gezien de ernst van de vergrijpen. Maar tot dusver kregen ze steeds nul op het rekest. Wel kregen ze gedurende de sluiting rekeningen van de gemeente, bijvoorbeeld voor de terrasvergunning. Nogal zuur als de gemeente je bedrijf gesloten heeft.

Hier kunt u als burgemeester wat aan doen. Niet alleen gaat u over veiligheid, maar als burgemeester kunt u getroffen ondernemers ook een hart onder de riem steken. En u kunt uw invloed aanwenden om kennelijke onredelijkheden een beetje helpen te verzachten.

Graag stel ik dit onderwerp aan de orde in het regionale veiligheidsoverleg van overheden en bedrijfsleven. En graag wissel ik hierover met u van gedachten bij een kopje koffie. Of een cocktail.

Met vriendelijke groet,
Bart Drenth
voorzitter MKB Amsterdam

Een eerlijker en beter functionerende arbeidsmarkt a.u.b. - 6 september 2017

Aan de voorzitter van de FNV, de heer Busker,

U komt met de werkgeversbonden niet tot een akkoord over hervormingen op de arbeidsmarkt. Dat is jammer, en eerlijk gezegd onbegrijpelijk.

Natuurlijk snap ik dat u opkomt voor de belangen van uw leden. En ik snap natuurlijk ook dat het voor een zieke medewerker een hele geruststelling is dat zijn loon nog wordt doorbetaald. Maar u kunt toch ook zien dat de rekening hiervoor nogal hoog oploopt voor een mkb ondernemer die maar een paar mensen in dienst heeft? Hoe kun je van een fietsenmaker verwachten dat hij een zieke collega blijft betalen terwijl daar geen productie meer tegenover staat?

Daarom kijken fietsenmakers, winkeliers en webbouwers wel tien keer uit voordat ze iemand in dienst nemen. Liever zelf nog even doorwerken op de avonden en de weekenden. En als dat niet meer volstaat samenwerken met zelfstandige.

Ik nodig u graag uit eens te komen kijken bij een aantal van onze leden. Ondernemers met hart voor hun zaak, en hart voor hun medewerkers. Mannen en vrouwen die minder goed verzekerd zijn dan ieder van hun personeelsleden. Die iedere dag dat ze zelf ziek zijn uit eigen zak moeten betalen. En die bij arbeidsongeschiktheid eerst heel goed hun polis op de kleine lettertjes door moeten lezen, als zij zich al zo’n polis konden verantwoorden.

Het is onbegrijpelijk dat ondernemers niet alleen het risico op hun eigen ziekte en arbeidsongeschiktheid moeten dragen, maar ook volledig verantwoordelijk zijn voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van hun medewerkers. Nergens ter wereld drukt dat risico zo zwaar op ondernemers als in Nederland.
Daar is niets rechtvaardigs aan. En het is uiteindelijk ook niet in het belang van uw leden. Want het werkt de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de hand, terwijl u daar juist zo tegen bent. Als u een eerlijker en beter functionerende arbeidsmarkt wilt was u met een akkoord beter af geweest.

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth
Voorzitter MKB-Amsterdam

6 september 2017

Ondernemer, ken je huurrecht - 18 augustus 2017

Beste ondernemer in een huurpand,

Steeds vaker hoor je over huisbazen die ondernemers hun pand uitzetten of die hen confronteren met grote huurstijgingen. Dat is natuurlijk een nachtmerrie, omdat dit ondernemers op hoge kosten jaagt en soms leidt tot het noodgedwongen stoppen van de zaak.

Weet echter wel dat je beter beschermd bent dan sommigen denken. Ook jouw huisbaas is gebonden aan regels. Het maakt wel uit welk soort bedrijfspand je huurt. Over het algemeen is een winkel of kroeg beter beschermd dan een zogenoemd ‘overig’ bedrijfspand zoals een kantoor.

Je rechten en plichten kennen is dus essentieel. Zorg er ook voor dat je weet wat er in jouw huurcontract staat en dat alles nog up to date is. De bruine kroeg op de Damstraat moet weg omdat onder het huurcontract niet de handtekening staat van de huidige kroegbaas. Het is alleen ondertekend door zijn broer, waarmee deze de kroeg ooit begon. Daarom vorderde de huisbaas het pand terug, en helaas kreeg hij van de rechter gelijk.
Teken echter ook niet zomaar een contract. Kijk wat er staat over servicekosten, onderhoud, bestemming etc. En neem niet klakkeloos aan wat je huisbaas beweert, ook niet wanneer dat staat in een imponerende brief van zijn advocaat. De huisbaas kan niet zomaar de huur verhogen of het contract opzeggen.

Op de website van MKB-Nederland en MKB Servicedesk kun je adviezen en tips downloaden over het huren van een bedrijfsruimte. En als je er niet uit komt, mail me op bart@bartdrenth.nl. Wellicht kunnen we je als MKB-Amsterdam op weg helpen.

Met vriendelijke groet,
Bart Drenth, voorzitter MKB Amsterdam

Niet eens met deze open brief? Reageer dan via deze link.
Wel mee eens? Word lid! Wij behartigen jouw belangen in de Stopera en op het Binnenhof. Klik hier om je bij ons aan te sluiten.

Kunstraad Amsterdam - 14 juli 2017

Geachte heer Rottenberg,

Afgelopen week kreeg u de wind van voren dat het advies van de Kunstraad onder uw leiding te politiek was uitgevallen. Dit verwijt stond nota bene in een column van uw eigen Parool. Was dit advies nu echt zo politiek? Ongetwijfeld. Maar dat zie ik niet per se als een bezwaar, als het advies belangwekkend is en het debat er beter van wordt.

En volgens mij is het advies van de Kunstraad meer dan interessant. De discussie over drukte loopt soms vast in een herhaling van zetten en de deelnemers eraan en dat maakt de deelnemers eraan dan een beetje narrig. Uw advies biedt een paar aanwijzingen waarmee we verder kunnen komen in het debat. Niet alle aanbevelingen lijken weliswaar even bruikbaar. Van uw suggestie om het theater De Meervaart te herbouwen in de Sloterplas weet ik nog niet zo zeker wat we daar mee op schieten. Maar daar is het u volgens mij ook niet om te doen. Uw advies gaat volgens mij in wezen over een onderliggende vraag in het druktedebat die een grote rol speelt, maar weinig expliciete aandacht krijgt. Namelijk over wat voor stad we . Willen we wat de stad is laten bepalen door de vlakke smaak van het internationaal toerisme, of willen we een stad zijn haar eigenheid en schoonheid koestert?

Het antwoord op de vraag ligt uiteraard voor de hand. Maar dat is dan ook de waarde van de vraag. Want hoezeer we ook van mening kunnen verschillen, een mooie en onderscheidende stad willen we allemaal.

Kunst is van grote waarde voor de ontwikkeling van een stad. Niet alleen vanwege de kunst zelf, maar ook vanwege de uitstraling op de omgeving. Zo is het voor veel Amsterdammers, waaronder mezelf, een regelmatig terugkerend plezier om door het Rijksmuseum te fietsen. Dat is veel minder triviaal dan dit wellicht klinkt. Dergelijke momenten van klein geluk herinneren je eraan hoe mooi het is in Amsterdam te wonen.
Deze kunstinstellingen hoeven natuurlijk niet alleen maar in de binnenstad te liggen. Ze passen ook uitstekend in andere delen van de stad. Met het advies van de Kunstraad om dit mogelijk te maken ben ik het van harte eens. En dit stopt natuurlijk niet bij de gemeentegrens. Omliggende gemeenten als Amstelveen en Zaanstad maken deel uit van de grotere metropoolregio Amsterdam. Het zou dan ook helemaal niet zo’n gek idee zijn als er kunstraad zou komen die kan adviseren over de optimale invulling van culturele functies in de gehele metropool.

Kunst kan helpen te begrijpen wie we zijn en kan helpen te ontdekken wie we willen worden. Als kunstenaars zich bekommeren over de ontwikkeling van de stad is dat niet ongewenst en bemoeizuchtig, maar juist welkom.

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth
Voorzitter MKB Amsterdam

P.S. Misschien moet de Meervaart dan toch wel het eerste theater ter wereld worden waar je doorheen kunt waterfietsen.

 14 juli 2017

Ruimte voor Economie - 29 mei 2017

Beste wethouders,

Toen het college plannen bekend maakte voor tienduizenden nieuwe woningen, vroegen we ook aandacht voor ruimte voor ondernemers. Een gezonde stad kan immers niet zonder een bloeiend bedrijfsleven. We zijn blij dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven. Inmiddels ligt er uw nota ‘Ruimte voor de Economie van Morgen’.

Terecht stelt u vast dat de scheiding tussen wonen en werken, die lange tijd uitgangspunt was, voor veel bedrijven niet meer altijd werkt. Zakelijke dienstverlening en internetbedrijven floreren immers bij uitstek in een grootstedelijk milieu. Voor deze bedrijven is de menging van wonen, werken en recreëren zo aantrekkelijk omdat ze graag van de voorzieningen in de stad gebruik maken. Booking.com heeft daarom bewust de binnenstad van Amsterdam opgezocht. En met hen vele grote en kleinere bedrijven. Hierdoor is de binnenstad weer een economische magneet geworden.

Maar niet alle typen bedrijven hebben dezelfde behoeften. Productiebedrijven hebben er juist baat bij dat ze geen of weinig buren hebben zijn omdat hun bedrijfsvoering kan botsen met het belang van omwonenden. We zijn het dus met u eens dat je onderscheid zou moeten maken tussen verschillende soorten bedrijven en wat zij nodig hebben.

Daarbij maakt u ook duidelijk dat de ruimte in de stad beperkt is. Dit is nu al voelbaar. Een van de laatste slachterijen dreigt uit de stad te verdwijnen vanwege de oprukkende woningbouw. Dat zou een slechte zaak zijn omdat de stad dan niet meer kan worden voorzien van vers vlees. We vragen u om u in te spannen dit soort bedrijven te behouden voor Amsterdam.

In uw nota noemt u regelmatig de metropoolregio. De groeiende stad Amsterdam ligt niet op een eiland, maar in een groter gebied dat steeds nauwer met elkaar verbonden is. U gaat wat ons betreft nog niet ver genoeg. Te eenzijdig ligt de aandacht nog op de keuzes die gemeente Amsterdam moet maken. Het is nodig een analyse te maken van de regio als geheel en te bezien welke functie waar het beste past.

Uw nota is wat ons betreft ook niet de afsluiting van een beleidsvraag, maar de start ervan.

Wij roepen u op om met uw collega’s uit de regio een gezamenlijke analyse te maken. We zien bijvoorbeeld kansen voor het ontwikkelen van een aantal gebieden voor een internationaal topmilieu binnen de regio buiten de stadsgrenzen van Amsterdam. Delen van Haarlemmermeer en Amstelveen lenen zich hier bijvoorbeeld uitstekend voor. Ook creatieve wijken passen uitstekend elders in de regio, bijvoorbeeld op knooppunten voor het openbaar vervoer.

Belangrijk is daarbij ook een plan te maken voor de ontwikkeling van de infrastructuur. Internationale topwijken hebben een uitstekende verbinding nodig met Schiphol. Creatieve wijken vereisen fijnmazig openbaar vervoer en fietsbereikbaarheid; en productieve wijken hebben bereikbaarheid nodig voor auto’s, bestelbussen en vrachtwagens. Alleen met een gezamenlijke aanpak kan worden bepaald welke infrastructuur in de regio nodig is, zodat Amsterdam kan blijven groeien en bloeien.

Met vriendelijke groet,
Bart Drenth, voorzitter MKB Amsterdam

PS: Wethouder van der Burg: bent u al begonnen met de nulmeting waarmee we kunnen zien welk milieueffect wordt veroorzaakt door het openen van de bruggen tijdens de avondspits?

Download hier het rapport ‘Ruimte voor de Economie van Morgen’

29 mei 2017

‘Gemeente, betaal uw rekeningen op tijd!’ - 9 maart 2017

Geachte wethouder Kock,

De kwaliteit van de financiële administratie laat in de gemeente Amsterdam al heel lang te wensen over. Dat constateerde u zelf ook toen u aantrad als wethouder. Echter, drie jaar na uw aantreden zijn nog lang niet alle problemen verholpen. Sterker nog: er is ten minste één probleem bij gekomen. Met hele nare gevolgen voor ondernemers.

De gemeente is vorig jaar begonnen met het invoeren van een nieuw declaratiesysteem. En dat loopt op verre van soepel. Gegevens uit het oude systeem komen niet goed over in het nieuwe. Met als gevolg dat ondernemers hun rekeningen niet meer betaald krijgen.

Nou begrijpen wij best dat bij ICT iets mis kan gaan. Iedereen die wel eens een nieuwe telefoon heeft gekocht weet dat het overzetten van gegevens soms lastig is. Maar u kunt met die constatering natuurlijk geen genoegen nemen. Ondernemers hebben hun producten of diensten geleverd en moeten gewoon betaald krijgen. Dat is niet meer dan fatsoenlijk. Onze kosten lopen immers ook gewoon door. En van ons ondernemers vraagt u ook dat we onze belastingen, erfpacht en leges op tijd betalen. Uw ambtenaren aanvaarden computerproblemen nooit als excuus als wij eens achter lopen met betalen.

Dus wethouder: kom in actie! Zorg voor een alternatieve werkwijze wanneer de computersystemen niet meewerken. En zorg voor een goede compensatieregeling voor diegenen die lang hebben moeten wachten op hun geld. Ons lijkt redelijk dat u daarbij dezelfde boeteprincipes hanteert als de gemeente oplegt aan ondernemers als wij te laat zijn met het betalen van belastingen. Eerlijk toch?

Met ondernemende groet,

MKB-Amsterdam
Bart Drenth
Voorzitter 

9 maart 2017

Masterclass voor starters en doorgroeiers - 20 februari 2017

Beste starters en doorgroeiers,

Is een eigen bedrijf beginnen het mooiste wat er is? Waarschijnlijk wel. Iets nieuws verzinnen en zelf ontdekken hoe je dit waar kunt maken is fantastisch. Dat hebben naast jou nog duizenden andere starters in Amsterdam ontdekt.

Weet je wat wellicht nog mooier is? Doorgroeien. Met jouw ideeën de markt in Nederland en wellicht ver daarbuiten veroveren. Dát genoegen hebben helaas veel minder ondernemers mogen smaken.De deeltijdacademie van de Hogeschool van Amsterdam en MKB Amsterdam willen daar wat aan doen. Over wat nodig is om je bedrijf flink te laten groeien is al veel bekend. Er is uitgebreid onderzocht welke factoren je succes brengen en welke je in de weg zitten. Met die kennis kun je veel sneller je doelen bereiken en valkuilen vermijden.

In een masterclass wordt die kennis je op een presenteerblaadje aangeboden. Geen lange theoretische verhandelingen, maar bondig samengevatte informatie waar je direct mee aan de slag kunt. Je hebt het als ondernemer immers al druk genoeg. Daarnaast vertellen ervaren ondernemers over wat ze er mooi aan vinden om hun bedrijf te laten groeien, wat er moeilijk aan was en hoe ze dit uiteindelijk is gelukt.

De masterclass omvat drie cursusdagen, zelfstudie en het schrijven van een doorgroeiplan. Daarmee krijg je precies dat zetje dat nodig is om de lang gekoesterde wensen voor je bedrijf uit te laten komen. Voor meer informatie over deze masterclass klik hier.

Hartelijke groet,
Bart Drenth
Voorzitter van MKB Amsterdam

Gemeente in de ‘overdrive’ met drukte in de stad - 7 februari 2017

Geacht College van B&W,

In de afgelopen jaren heeft de drukte u nogal bezig gehouden. Dat komt natuurlijk ook omdat onder deze noemer steeds meer problemen vallen. Wildplassende bachelors, uit de hand lopende verkeersdrukte en wegkwijnende buurtwinkels; ze worden wel gezien als uitingen van hetzelfde probleem. Dat klopt niet, maar een klacht over drukte krijgt wel snel gehoor. Daarmee heeft zich rond dit onderwerp een eigen Amsterdamse vorm van populisme ontwikkeld, waarbij boze burgers makkelijke oplossingen eisen voor moeilijke vraagstukken.

Bijna elke dag is er op de Amsterdampagina’s van de kranten wel iets te vinden over de drukte. En bijna elke week is er ergens wel een debat of bijeenkomst waarin klachten van geheel uiteenlopende aard ruim baan krijgen. Hier is het natuurlijk niet makkelijk om te relativeren. Bijvoorbeeld dat de overmaat van Nutella-winkels in de binnenstad een luxeprobleem is vergeleken met de kaalslag in sommige andere delen van de stad. Of dat het aantal bezoekers per km2 in Amsterdam veel lager is dan in Londen, Parijs, Milaan, of de meeste andere grote steden. En vooral dat het idee van Amsterdam als ‘werelddorp’ een fabeltje is. Je kunt immers niet naar believen voordelen van een wereldstad en een dorp met elkaar combineren. Een belangrijke oorzaak van de huidige problemen van Amsterdam is nou juist dat we tussen tafellaken en servet in zitten. En we nog niet echt de infrastructuur hebben van een wereldstad, maar wel een aantal van de bijbehorende problemen.

In de afgelopen periode bent u een beetje in de ‘overdrive’ gegaan met allerlei maatregelen om de drukte in te dammen. Ik hoop dat u in de resterende collegeperiode ook de grotere verbanden blijft zien.
Bart Drenth,
voorzitter MKB-Amsterdam

7 februari 2017

Digitale innovaties voor uw winkelstraat of BIZ - 22 november 2016

Beste winkeliers,

Concurrentie van online winkels maakt uw leven er niet makkelijker op. Maar met sommige digitale innovaties kunt u juist uw voordeel doen. Daarover ging het MKB najaarscongres van afgelopen week. Niet toevallig georganiseerd op de eerste Dag van de Ondernemer.
> Klik hier voor een verslag met foto’s van de bijeenkomst.

Zelf een webwinkel openen is lang niet altijd de beste oplossing. Maar voor iedere ondernemer is het belangrijk om gevonden te worden op internet. Volgens Marcel in ’t Veen van Google kan dat het beste door te letten micromomenten waarop mogelijke klanten iets willen weten of iets willen kopen. Wie daar niet op aan weet te sluiten raakt uit beeld. En krijgt het in de toekomst nog veen lastiger.
>presentatie Google (in PDF)

Veel maatregelen kun je als winkelier het beste nemen samen met collega’s in de straat, het winkelcentrum of de BIZ. Rob Weiss van IkOnderneem gaf daarvan een paar mooie voorbeelden. Zo geven winkeliers in een Vlaams dorp een kaart uit waarmee klanten digitaal punten kunnen verzamelen die kans geven op een auto. Een groot succes, omdat er inmiddels al meer mensen die kaart hebben dan er wonen in het dorp. En winkeliers beter inzicht hebben in wat hun klanten willen.
>presentatie IkOnderneem (in PDF)

Farzad Ghaus van Stad&Co vertelde meer over het initiatief de Beethovenstraat de meest innovatieve winkelstraat van Nederland te maken. Met activiteiten die er voor zorgen dat klanten steeds een reden hebben om naar de straat te komen, zoals een paskamer die je maten scant en vele andere ideeën. Hij benadrukte het belang om als winkeliers samen te werken.
>presentatie Stad&Co (in Powerpoint -> op diavoorstelling zetten voor juiste weergave)
>filmpje De grootste BIZ van Nederland in Eindhoven – Stad&Co

Tot slot bracht Renė Visser nog een nieuwtje uit Zwolle. Ziggo gebruikt daar de inlog gegevens van de publieke wifi om te meten waar het druk is. En ze ontwikkelen daar ook instrumenten om het publiek te verleiden te gaan naar plaatsen waar het nog te rustig is. Wethouder Ollongren, als u mee leest: dit klinkt als een project dat Amsterdam goed zou kunnen gebruiken!

Kortom: u doet er dus goed aan zich samen met uw directe collega’s meer te gaan verdiepen in de digitale mogelijkheden voor uw winkelstraat of BIZ. De presentaties van de sprekers en nog wat extra achtergrondinformatie kunt u hierboven vinden. En als u nog meer wilt weten kan onze directeur Dolf Kloosterziel u nader op weg helpen.

Hartelijke groet,
Bart Drenth
Voorzitter van MKB Amsterdam

PS: op de borrel demonstreerde de nieuwe Amsterdamse internetbank Bunq een goedkope manier waarop klanten makkelijk kunnen betalen. En die in de toekomst fantastische mogelijkheden biedt voor kleine ondernemers. Ze kunnen dan over informatie beschikken als het grootwinkelbedrijf. De borrel na afloop smaakte daardoor extra goed.

22 november 2016

‘Houd aandacht voor het belang van MKB in de economie!’ - 10 november 2016

Geachte mevrouw Tellegen,

Sinds maart dit jaar bent u directeur van de Amsterdam Economic Board. Tot vorig jaar was dit vooral een bonte verzameling van allerlei projecten, met weinig samenhang. Dat is nu beter geregeld door vijf uitdagingen te benomen. Overheden en bedrijven in groot Amsterdam werken hier samen aan onder meer digitale connectiviteit en de circulaire economie.

Probleem is echter nog wel dat deze uitdagingen nogal ‘hoog over’ zijn. Veel bedrijven uit het MKB voelen zich er dan ook niet door aangesproken. Maar ze  zijn ook voor kleinere bedrijven relevant. Zo is digitale connectiviteit van essentieel belang voor winkels. En niet alleen voor het shoppen op internet; minstens zo belangrijk is digitale informatie over je klanten zodat je het aanbod beter op hun wensen kunt richten. Grote bedrijven hebben hiervoor stafafdelingen. Kleine winkels kunnen blijven concurreren door slim samen te werken. Bijvoorbeeld op het niveau van een ondernemersvereniging of een BIZ in hun straat of winkelcentrum. Combinatie van gegevens uit kassasystemen met andere informatie kan bijvoorbeeld duidelijk maken welk aanvullend winkelaanbod de straat het beste kan versterken, welke acties het meest effectief zijn en wat je nog meer kunt doen om het publiek te trekken dat je wilt. Onmisbaar in de komende decennia om de winkelgebieden in Amsterdam aantrekkelijk te houden. In de circulaire economie is het MKB vaak trendsetter met innoverende bedrijven als Lightwell, dat slimme lantarenpalen maakt, of Orangegas, dat ons laat rijden op gas uit het riool.

Wij vragen u aandacht te houden voor het belang van MKB bedrijven in de economie van de metropoolregio Amsterdam. Bij de kleine en middelgrote bedrijven zit immers het merendeel van de bedrijvigheid! Natuurlijk is het niet makkelijk om juist de kleine en middelgrote bedrijven te bereiken. Maar daarom gebruik van de bestaande structuren, zoals de verengingen voor bedrijven.

Ons komende najaarscongres op 18 november gaat over de mogelijkheden van digitale informatie voor winkelgebieden. We praten dan met winkeliers, winkeliersmanagers en studenten en docenten van Inholland over hoe winkelgebieden zich digitaal kunnen verbeteren. En ons congres komend voorjaar gaat over nieuwe banen in de circulaire economie. Wellicht zien we elkaar daar!

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth
Voorzitter van MKB Amsterdam

10 november 2016

Hoge ambities bestuurlijk stelsel - 23 september 2016

Geachte meneer Brenninkmeijer,

U heeft een interessant en leesbaar advies geschreven over het bestuur van Amsterdam. In uw inleiding neemt u ons mee naar het jaar 2020 waarin het bestuur na het bespreken van uw rapport een nieuwe cultuur heeft omarmd, alle politieke spelletjes overboord heeft gezet en eendrachtig samen werkt. Dat lijkt me een beetje hoog gegrepen, al help ik u van harte hopen dat dit ervan komt.

U heeft gelijk dat de bestuurscommissies in de stadsdelen een lastige positie hebben. Ze zijn democratisch gekozen en moeten tegelijkertijd het beleid van de centrale stad uitvoeren. Als MKB-Amsterdam merken we ook regelmatig hoe moeilijk dit voor alle betrokkenen kan zijn.

Aan de andere kant is het prettig dat burgers en bedrijven commissies in de stadsdelen aan kunnen spreken als dat nodig is. De bestuurscommissies in de stadsdelen doen dan vaak goed werk. De dubbele pet waar u het over heeft, hoeft geen probleem te zijn als de commissieleden nuchter en oplossingsgericht te werk gaan. We hebben inmiddels goede ervaringen in diverse stadsdelen met bestuurscommissieleden uit diverse partijen, al loopt het niet in alle stadsdelen even soepel.

Hoewel we dus net als u best problemen zien in het huidige stelsel, vragen we ons af of het verstandig is het systeem nu op de schop te nemen. We zitten niet te wachten op weer een slepende en slopende discussie over de stadsdelen. Zeker niet als je kunt verwachten dat deze discussie in de toekomst nog regelmatig terug zal komen.

Terecht benadrukt u het belang van de uitvoering van het beleid. Voor ons is dat het belangrijkste element in uw advies. Amsterdam is wereldkampioen beleid maken, maar is degradatiekandidaat in de uitvoering. Het gemeentelijke nummer 14020 is nu bijvoorbeeld nog niet veel meer dan een doorverbindservice. Dat kan beter, gemeente Amsterdam! Steek eens je licht op bij hoe sommige bedrijven hun klantenservice inrichten en daarmee snel vragen en klachten van hun klanten oplossen.

En ondanks alle inspanningen duren infrastructurele werken nog steeds te lang. De hele binnenstad is in 60 jaar gebouwd. Moet het vervangen van de brug bij de Ceintuurbaan dan bijna twee jaar duren?

We zijn er allemaal erg bij gebaat als de gemeentelijke organisatie meer van haar tijd kan steken in het realiseren van doelen waarover bijna iedereen het eens is. Neem bijvoorbeeld het station Sixhaven aan de noordoever van het IJ. Bewoners en bedrijven vinden in een ruime meerderheid dat dit er zo snel mogelijk moet komen. Hoe kunnen we de denk- en werkkracht van de gemeente mobiliseren dat dit station al over een paar jaar open kan?

Ik geef toe, meneer Brenninkmeijer dat deze ambitie ook best hoog is gegrepen. Maar het lijkt me de moeite waard om hier onze energie in te steken.

Bart Drenth,
voorzitter MKB Amsterdam

23 september 2016

Drukte - 12 april 2016

Geachte mevrouw Moorman,

U maakt zich als fractievoorzitter van de PvdA zorgen over de drukte in de stad. En u doet een aantal voorstellen om die terug te dringen. Daarbij valt vooral op waar u zich tegen keert.

Tegen fietstaxi’s en tegen de bierfiets. Tegen Nutella winkels en tegen onbeperkte verhuur via Air BnB. Tegen nieuwe hotels en tegen de toestroom van meer bezoekers. Zelfs de banen die de toeristensector oplevert kunnen niet op uw volledige steun rekenen. Want die zijn volgens u vaak maar deeltijd en flexibel.

Maar we zien geen enkele reden om neerbuigend te doen over het werk dat de toeristische sector genereert. Het gaat om echte banen met echte lonen. Voor portiers en receptionisten, en ook voor toeleverende bedrijven; aannemers, transporteurs, wasserijen, en ga zo door. En niet te vergeten leveren bezoekers de stad tientallen miljoenen op aan toeristenbelasting en de staat honderden miljoenen aan BTW. De toeristische sector is een van de belangrijkste pijlers van onze economie en zal de komende jaren voor de werkgelegenheid in de stad nog veel belangrijker worden. Alle reden om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Als voorbeeld van hoe het niet moet noemt u Venetië. Het probleem van deze stad is echter niet het grote aantal bezoekers, maar dat er bijna niemand meer woont. Dat zijn nu nog maar 60.000, ongeveer even veel als in Veenendaal.

Is er door de vele bezoekers dan geen plaats meer voor de bewoners? Welnee. Een stad als Parijs laat dat zien. Alleen de Eiffeltoren trekt al bijna net zoveel bezoekers als Amsterdam of Venetië in hun geheel. En in Parijs wonen in de binnenstad vier keer zo veel inwoners per vierkante kilometer als in de binnenstad van Amsterdam.

De terugval van Venetië heeft vooral met andere factoren te doen. Bijvoorbeeld dat de stad nauwelijks bereikbaar is voor klanten en leveranciers van bedrijven. Hierdoor is een vicieuze cirkel in gang gezet waardoor bedrijven en bewoners de stad verlaten.

MKB Amsterdam wil de stad niet op slot doen. En we willen geen symbolische maatregelen die die niks aan de drukte doen, maar alleen een kwestie zijn van smaak. En vooral geen maatregelen die de stad onbereikbaar maken voor auto’s. Daarmee voorkomen we het Venetië-scenario niet, maar roepen het juist over ons af!

We willen natuurlijk niet doen alsof er geen problemen zijn. Op veel plaatsen is het druk, soms te druk. Het is in ons aller belang daar wat aan te doen: bewoners, bezoekers en bedrijfsleven.

Hiervoor liggen concrete voorstellen klaar in een Pact van het gezamenlijke bedrijfsleven met de Vereniging Vrienden van de Amsterdams Binnenstad. Zoals betere bewegwijzering fysiek en digitaal, het bevorderen van deelfietsen, het toevoegen van stewards op straat, het fietsvrij maken van steegjes bij Kalverstraat en Nieuwendijk en het ontwikkelen van de Nieuwezijds Voorburgwal tot aantrekkelijke twee rode loper. Als u dat er nog eens op na wilt slaan, dat kan hier.

De ideale stad bestaat niet. Want een stad zonder overlast is een slaapstad. De beste benadering is een stad waarin wonen, werken en vermaak in evenwicht zijn. Die ieder zelf laat kiezen wat ze mooi, leuk of interessant vinden. Die haar bezoekers verwelkomt. En investeert in openbare ruimte en innovatieve infrastructuur. En het mooie is dat die maatregelen te financieren zijn uit de opbrengsten van de nog steeds toenemende toeristenbelasting.

Met vriendelijke groet,
Bart Drenth, voorzitter MKB Amsterdam

Niet eens met deze open brief? Reageer dan via deze link.
Wel mee eens? Word lid! Wij behartigen jouw belangen in de Stopera en op het Binnenhof. Klik hier om je bij ons aan te sluiten.

Zie ook het nieuws op AT5:
>Kritiek MKB op ‘neerbuigende’ PvdA
>‘Banen in toerisme vaak slecht betaald en allemaal op oproepbasis’