Brief van de voorzitter: Ruimte voor Economie

Beste wethouders,

Toen het college plannen bekend maakte voor tienduizenden nieuwe woningen, vroegen we ook aandacht voor ruimte voor ondernemers. Een gezonde stad kan immers niet zonder een bloeiend bedrijfsleven. We zijn blij dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven. Inmiddels ligt er uw nota ‘Ruimte voor de Economie van Morgen’.

Terecht stelt u vast dat de scheiding tussen wonen en werken, die lange tijd uitgangspunt was, voor veel bedrijven niet meer altijd werkt. Zakelijke dienstverlening en internetbedrijven floreren immers bij uitstek in een grootstedelijk milieu. Voor deze bedrijven is de menging van wonen, werken en recreëren zo aantrekkelijk omdat ze graag van de voorzieningen in de stad gebruik maken. Booking.com heeft daarom bewust de binnenstad van Amsterdam opgezocht. En met hen vele grote en kleinere bedrijven. Hierdoor is de binnenstad weer een economische magneet geworden.

Maar niet alle typen bedrijven hebben dezelfde behoeften. Productiebedrijven hebben er juist baat bij dat ze geen of weinig buren hebben zijn omdat hun bedrijfsvoering kan botsen met het belang van omwonenden. We zijn het dus met u eens dat je onderscheid zou moeten maken tussen verschillende soorten bedrijven en wat zij nodig hebben.

Daarbij maakt u ook duidelijk dat de ruimte in de stad beperkt is. Dit is nu al voelbaar. Een van de laatste slachterijen dreigt uit de stad te verdwijnen vanwege de oprukkende woningbouw. Dat zou een slechte zaak zijn omdat de stad dan niet meer kan worden voorzien van vers vlees. We vragen u om u in te spannen dit soort bedrijven te behouden voor Amsterdam.

In uw nota noemt u regelmatig de metropoolregio. De groeiende stad Amsterdam ligt niet op een eiland, maar in een groter gebied dat steeds nauwer met elkaar verbonden is. U gaat wat ons betreft nog niet ver genoeg. Te eenzijdig ligt de aandacht nog op de keuzes die gemeente Amsterdam moet maken. Het is nodig een analyse te maken van de regio als geheel en te bezien welke functie waar het beste past.

Uw nota is wat ons betreft ook niet de afsluiting van een beleidsvraag, maar de start ervan.

Wij roepen u op om met uw collega’s uit de regio een gezamenlijke analyse te maken. We zien bijvoorbeeld kansen voor het ontwikkelen van een aantal gebieden voor een internationaal topmilieu binnen de regio buiten de stadsgrenzen van Amsterdam. Delen van Haarlemmermeer en Amstelveen lenen zich hier bijvoorbeeld uitstekend voor. Ook creatieve wijken passen uitstekend elders in de regio, bijvoorbeeld op knooppunten voor het openbaar vervoer.

Belangrijk is daarbij ook een plan te maken voor de ontwikkeling van de infrastructuur. Internationale topwijken hebben een uitstekende verbinding nodig met Schiphol. Creatieve wijken vereisen fijnmazig openbaar vervoer en fietsbereikbaarheid; en productieve wijken hebben bereikbaarheid nodig voor auto’s, bestelbussen en vrachtwagens. Alleen met een gezamenlijke aanpak kan worden bepaald welke infrastructuur in de regio nodig is, zodat Amsterdam kan blijven groeien en bloeien.

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth

Voorzitter MKB Amsterdam

PS: Wethouder van der Burg: bent u al begonnen met de nulmeting waarmee we kunnen zien welk milieueffect wordt veroorzaakt door het openen van de bruggen tijdens de avondspits?

Download hier het rapport ‘Ruimte voor de Economie van Morgen’

-Eens met deze column? Word hier lid van MKB Amsterdam. Wij behartigen jouw belangen in de Stopera en op het Binnenhof.
-Niet eens met deze column? Reageer dan hier.

Door | 29-05-2017 | Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver: