Beste wethouders,

Toen het college plannen bekend maakte voor tienduizenden nieuwe woningen, vroegen we ook aandacht voor ruimte voor ondernemers. Een gezonde stad kan immers niet zonder een bloeiend bedrijfsleven. We zijn blij dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven. Inmiddels ligt er uw nota ‘Ruimte voor de Economie van Morgen’.

Terecht stelt u vast dat de scheiding tussen wonen en werken, die lange tijd uitgangspunt was, voor veel bedrijven niet meer altijd werkt. Zakelijke dienstverlening en internetbedrijven floreren immers bij uitstek in een grootstedelijk milieu. Voor deze bedrijven is de menging van wonen, werken en recreëren zo aantrekkelijk omdat ze graag van de voorzieningen in de stad gebruik maken. Booking.com heeft daarom bewust de binnenstad van Amsterdam opgezocht. En met hen vele grote en kleinere bedrijven. Hierdoor is de binnenstad weer een economische magneet geworden.

Maar niet alle typen bedrijven hebben dezelfde behoeften. Productiebedrijven hebben er juist baat bij dat ze geen of weinig buren hebben zijn omdat hun bedrijfsvoering kan botsen met het belang van omwonenden. We zijn het dus met u eens dat je onderscheid zou moeten maken tussen verschillende soorten bedrijven en wat zij nodig hebben.

Daarbij maakt u ook duidelijk dat de ruimte in de stad beperkt is. Dit is nu al voelbaar. Een van de laatste slachterijen dreigt uit de stad te verdwijnen vanwege de oprukkende woningbouw. Dat zou een slechte zaak zijn omdat de stad dan niet meer kan worden voorzien van vers vlees. We vragen u om u in te spannen dit soort bedrijven te behouden voor Amsterdam.

In uw nota noemt u regelmatig de metropoolregio. De groeiende stad Amsterdam ligt niet op een eiland, maar in een groter gebied dat steeds nauwer met elkaar verbonden is. U gaat wat ons betreft nog niet ver genoeg. Te eenzijdig ligt de aandacht nog op de keuzes die gemeente Amsterdam moet maken. Het is nodig een analyse te maken van de regio als geheel en te bezien welke functie waar het beste past.

Uw nota is wat ons betreft ook niet de afsluiting van een beleidsvraag, maar de start ervan.

Wij roepen u op om met uw collega’s uit de regio een gezamenlijke analyse te maken. We zien bijvoorbeeld kansen voor het ontwikkelen van een aantal gebieden voor een internationaal topmilieu binnen de regio buiten de stadsgrenzen van Amsterdam. Delen van Haarlemmermeer en Amstelveen lenen zich hier bijvoorbeeld uitstekend voor. Ook creatieve wijken passen uitstekend elders in de regio, bijvoorbeeld op knooppunten voor het openbaar vervoer.

Belangrijk is daarbij ook een plan te maken voor de ontwikkeling van de infrastructuur. Internationale topwijken hebben een uitstekende verbinding nodig met Schiphol. Creatieve wijken vereisen fijnmazig openbaar vervoer en fietsbereikbaarheid; en productieve wijken hebben bereikbaarheid nodig voor auto’s, bestelbussen en vrachtwagens. Alleen met een gezamenlijke aanpak kan worden bepaald welke infrastructuur in de regio nodig is, zodat Amsterdam kan blijven groeien en bloeien.

Met vriendelijke groet,

Bart Drenth

Voorzitter MKB Amsterdam

PS: Wethouder van der Burg: bent u al begonnen met de nulmeting waarmee we kunnen zien welk milieueffect wordt veroorzaakt door het openen van de bruggen tijdens de avondspits?

Download hier het rapport ‘Ruimte voor de Economie van Morgen’

-Eens met deze column? Word hier lid van MKB Amsterdam. Wij behartigen jouw belangen in de Stopera en op het Binnenhof.
-Niet eens met deze column? Reageer dan hier.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Bart Drenth

Bart Drenth

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...