Op 24 november 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de instelling van het Duurzaamheidsfonds Amsterdam. Het Duurzaamheidsfonds, met een vermogen van 49,5 miljoen euro, geeft leningen aan duurzame projecten in de stad. Hiermee draagt het Duurzaamheidsfonds bij aan de realisatie van de doelen uit de Agenda Duurzaamheid.

Door leningen met een lage rente (2%) beschikbaar te stellen, kunnen initiatiefnemers in de stad aan de slag met de realisatie van hun duurzaamheidsprojecten. Dit moet leiden tot forse CO2-reductie en de stimulering van de circulaire economie.

Allerlei projecten kunnen in aanmerking komen voor financiering. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op daken, het installeren van warmte/koude-opslag of bijvoorbeeld gebouwen verduurzamen met een energiecoöperatie. Iedereen kan een aanvraag indienen bij het fonds: bewoners, bewonersinitiatieven, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Aanvragen vanaf 20 januari

Vanaf 20 januari 2016 kunnen (energie)projecten met een financieringsvraag tussen €10.000 en €200.000 aanvragen indienen bij het nieuwe Duurzaamheidsfonds. Alle projecten die voldoen aan de minimale eisen komen in aanmerking voor financiering. Gedurende het hele jaar liggen de voorwaarden vast en kunnen aanvragen ingediend worden.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor financiering, moet een project leiden tot voldoende CO2-reductie in Amsterdam. Er geldt een minimum duurzaamheidseis van 350 gram CO2-reductie per jaar per gefinancierde euro uit het Duurzaamheidsfonds. Ook moet er sprake zijn van een gedegen project met een sluitende begroting.

Lening met lage rente

Het fonds versterkt leningen tegen 2% rente. De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar. Als een project voor een fors deel (33% of meer) gefinancierd wordt door eigen vermogen of cofinanciering, komt het project in aanmerking voor een rentekorting van maximaal 0,5%. In dat geval is het rentepercentage dus slechts 1,5%.

Grotere energieprojecten

Voor grotere energieprojecten (€ 200.000 – € 500.000) zal in 2016 een aparte tenderprocedure gestart worden. Ook zal er in 2016 een speciaal op circulaire economie toegespitst instrument gelanceerd worden. Circulaire projecten die al aan de gestelde minimale eisen voldoen kunnen wel al vanaf 20 januari aanvragen indienen.

Contact en meer informatie

  • Als u vragen heeft over het Duurzaamheidsfonds, de mogelijkheden wilt bespreken, of uw concept-aanvraag voor indiening wilt toetsen, kunt u contact opnemen met het team Duurzaamheidsfonds via duurzaamheidsfonds@amsterdam.nl.
  • Speciaal voor huiseigenaren, VvE’s en kleine particuliere verhuurders staat de Amsterdamse Energielening open voor leningen tussen €2.500 en €15.0000 euro per woning. Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar. Zie voor meer informatie: www.amsterdam.nl/energielening.
  • Voor grote duurzaamheidsprojecten (> €500.000) verschaft Amsterdam financiering via het onafhankelijke AKEF. Zie www.akef.nl.

Bron: Gemeente Amsterdam

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Bart Drenth

Bart Drenth

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...