Het hoofdbestuur van MKB-Nederland heeft vanmiddag ingestemd met de plannen voor een vernieuwde samenwerking met VNO-NCW. Met dit onderhandelingsakkoord tussen de beide organisaties wordt tegemoet gekomen aan de wens van het MKB-bestuur voor betere mkb-profilering en een sterker, eigen mkb-geluid. Daartoe komt er onder meer een nieuw platform MKB-Ondernemerschap, waarin de mkb-leden van beide verenigingen samen komen. MKB-Nederland en VNO-NCW onderstrepen met de verbeterde samenwerking het belang van eenheid in de ondernemerslobby, maar gaan tegelijk de diversiteit en de ondernemerspraktijk beter faciliteren en hun werkorganisatie vernieuwen.

Belangen van midden- en kleinbedrijf

De gesprekken over de vernieuwde samenwerking, die eind deze maand voorligt in het dagelijks bestuur van VNO-NCW, zijn gestart nadat het bestuur van MKB-Nederland in het voorjaar had geconcludeerd dat binnen de samenwerking met VNO-NCW het accent op de belangen van het midden- en kleinbedrijf versterking behoeft. Het bestuur geeft nu mandaat aan verdere uitwerking van de plannen.

Sterke verenigde ondernemerslobby

In het akkoord gaat het niet alleen om formele afspraken, maar ook om begrip voor elkaars posities, elkaar gunnen en de acceptatie dat het koesteren van diversiteit de eenheid juist kan versterken. De twee verenigingen en hun leden zijn overtuigd van de kracht van de grote verscheidenheid aan ondernemerschap en ondernemen; niet alleen voor de ondernemers zelf, maar voor Nederland als geheel. Daarvoor kiezen ze welbewust voor een sterke verenigde ondernemerslobby. Zij willen ondernemerschap van elke grootte en hoedanigheid verbinden aan hun gezamenlijke missie, met als nieuw motto:Nederland Onderneemt!.

Platform MKB-Ondernemerschap

MKB-Nederland en VNO-NCW richten de vernieuwde samenwerking niet alleen in op een manier die meer recht doet aan de verscheidenheid in de achterbannen maar ook  waarin de ondernemerspraktijk nog meer doorklinkt tegenover de macrobenadering die regering en politiek vaak hanteren.

Nieuw programma ondernemerschap

Zo komt er voor de behartiging van de belangen van het mkb een gezamenlijke ondernemerschapsagenda, een nieuwe programma ‘ondernemerschap’ in de werkorganisatie geleid door de directeur van MKB-Nederland en een nieuw platform MKB-Ondernemerschap. In dit platform, dat onder leiding komt te staan van de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, kunnen de mkb-leden van beide verenigingen participeren. Daarmee wint de specifieke mkb-lobby verder aan kracht.

Vanuit de ondernemingspraktijk

Ook worden er vele andere platforms van ondernemers gevormd; naar thema, activiteit en regio. Deze platforms hebben een signalerende en agenderende functie. Daarmee kan flexibel worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en veranderende issues vanuit de ondernemingspraktijk.

Gezamenlijk investeren

Verder gaan MKB-Nederland en VNO-NCW gezamenlijk investeren in verdergaande digitalisering en digitale communicatie en – aanvullend op de lobby – de organisatie van brancheoverstijgende projecten en programma’s voor en door ondernemers. Die staan zowel ten dienste van de ontwikkeling van het ondernemerschap zelf als van de grote transities waar Nederland voor staat.

Zelfstandige verenigingen

MKB-Nederland en VNO-NCW blijven ook in de vernieuwde samenwerking zelfstandige verenigingen, financieel autonoom en met eigen besturen en voorzitters, die zich – waar effectief – zowel los van elkaar als gezamenlijk kunnen manifesteren.

Bewaken afspraken

De vernieuwde samenwerking wordt gefaciliteerd door een op te richten federatie, waarvan beide verenigingen lid worden en waarvan voorzitters, vice-voorzitters en penningmeesters van de twee verenigingen het bestuur vormen. Het federatiebestuur bewaakt de gemaakte afspraken en ziet toe op een goedlopende samenwerking. Eventuele discussiepunten tussen de verenigingen worden hier opgelost.

Bron: www.mkb.nl

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Bart Drenth

Bart Drenth

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...