Heeft u te maken met problemen rondom PFAS? Dan kunt u deze knelpunten melden bij het PFAS Interventieteam: pfas-interventieteam@vnoncw-mkb.nl. De Rijksoverheid heeft sinds kort de PFAS-normen verruimd. Hierdoor komt het werk in de bouw weer langzaam op gang. Helaas ligt veel nog steeds stil. VNO-NCW, MKB-Nederland en VNG willen, samen met lokale partijen, een aantal hardnekkige knelpunten oplossen. Het gaat om knelpunten, waar grote belangen mee gemoeid zijn. Zoals bijvoorbeeld rond grote bouw-, weg- en baggerprojecten. Als het niet lukt om in een gemeente de zaak weer los te trekken, willen VNO-NCW, MKB-Nederland en VNG met het Rijk betere landelijke afspraken maken om gemeenten en bedrijven meer mogelijkheden te geven.

Meldpunt PFAS
Heeft u problemen met bijvoorbeeld lokale lozingsvergunningen, dichtblijvende diepe plassen, niet actuele bodemkwaliteitskaarten, dan kunt u dit melden bij: pfas-interventieteam@vnoncw-mkb.nl. Beschrijf in uw e-mail in welke gemeente het knelpunt speelt, het precieze probleem, om welk belang het gaat, met wie is gesproken en waarom het knelpunt niet wordt opgelost.

Over PFAS
Sinds juli 2019 gelden tijdelijke regels voor de hoeveelheden PFAS in de grond. Deze regels beschermen mens en milieu en zorgen ervoor dat bouwprojecten door kunnen gaan. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS kunnen risico’s hebben voor de gezondheid en vervuilend zijn voor het milieu.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...