Heeft u te maken met problemen rondom PFAS? Dan kunt u deze knelpunten melden bij het PFAS Interventieteam: pfas-interventieteam@vnoncw-mkb.nl. De Rijksoverheid heeft sinds kort de PFAS-normen verruimd. Hierdoor komt het werk in de bouw weer langzaam op gang. Helaas ligt veel nog steeds stil. VNO-NCW, MKB-Nederland en VNG willen, samen met lokale partijen, een aantal hardnekkige knelpunten oplossen. Het gaat om knelpunten, waar grote belangen mee gemoeid zijn. Zoals bijvoorbeeld rond grote bouw-, weg- en baggerprojecten. Als het niet lukt om in een gemeente de zaak weer los te trekken, willen VNO-NCW, MKB-Nederland en VNG met het Rijk betere landelijke afspraken maken om gemeenten en bedrijven meer mogelijkheden te geven.

Meldpunt PFAS
Heeft u problemen met bijvoorbeeld lokale lozingsvergunningen, dichtblijvende diepe plassen, niet actuele bodemkwaliteitskaarten, dan kunt u dit melden bij: pfas-interventieteam@vnoncw-mkb.nl. Beschrijf in uw e-mail in welke gemeente het knelpunt speelt, het precieze probleem, om welk belang het gaat, met wie is gesproken en waarom het knelpunt niet wordt opgelost.

Over PFAS
Sinds juli 2019 gelden tijdelijke regels voor de hoeveelheden PFAS in de grond. Deze regels beschermen mens en milieu en zorgen ervoor dat bouwprojecten door kunnen gaan. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS kunnen risico’s hebben voor de gezondheid en vervuilend zijn voor het milieu.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Coaching ondernemers

Coaching ondernemers

Zit je als ondernemer op dit moment in zwaar weer? Maak gebruik van gratis professionele coaching van de Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Normaal gesproken betalen ondernemers een eigen bijdrage van 150 euro. Het ministerie van EZK geeft meer subsidie aan het...

Stoppen of doorgaan met je bedrijf?

Stoppen of doorgaan met je bedrijf?

Ondernemers zijn van nature optimistisch. Maar wat als het gewoon niet meer gaat? Tweederde van de ondernemers heeft een omzetdaling van meer dan twintig procent. Een deel daarvan maakt helemaal geen omzet meer. Op tijd stoppen is dan echt de meest verstandige keuze,...

Hoe gaat het bij de Rabobank?

Hoe gaat het bij de Rabobank?

We horen veel van de onderhandelingspartijen bij het kabinet en van ondernemers hoe het gaat in deze tijden van coronacrises. Hoe gaat het eigenlijk bij de banken? Hoe beleven zij deze crisis? Wouter Stevens, directielid Rabobank Amsterdam, geeft een inkijk in hoe de...

De anderhalve meter economie, hoe geven ondernemers hier vorm aan?

De anderhalve meter economie, hoe geven ondernemers hier vorm aan?

Winkelcentrum Boven ’t IJ Als je door het winkelcentrum loopt zie je overal stickers, bordjes op de lantaarnpalen met anderhalve meter afstand. Graffiti op de stoeptegels geeft de looprichting aan. Daan Woudhuysen, voorzitter winkelcentrum: “we hebben de winkeliers...

MKB TV: ondernemen in de anderhalve meter economie

MKB TV: ondernemen in de anderhalve meter economie

Op de Nieuwendijk is het op sommige plekken zo stil dat er eenden over straat lopen. In deze aflevering zijn ondernemers aan het woord van de Nieuwendijk die graag willen dat mensen weer komen winkelen. En hun ideeën voor de anderhalve meter economie. Waaronder Marcel...