Meld PFAS-knelpunten bij het PFAS Interventieteam

Heeft u te maken met problemen rondom PFAS? Dan kunt u deze knelpunten melden bij het PFAS Interventieteam: pfas-interventieteam@vnoncw-mkb.nl. De Rijksoverheid heeft sinds kort de PFAS-normen verruimd. Hierdoor komt het werk in de bouw weer langzaam op gang. Helaas ligt veel nog steeds stil. VNO-NCW, MKB-Nederland en VNG willen, samen met lokale partijen, een aantal hardnekkige knelpunten oplossen. Het gaat om knelpunten, waar grote belangen mee gemoeid zijn. Zoals bijvoorbeeld rond grote bouw-, weg- en baggerprojecten. Als het niet lukt om in een gemeente de zaak weer los te trekken, willen VNO-NCW, MKB-Nederland en VNG met het Rijk betere landelijke afspraken maken om gemeenten en bedrijven meer mogelijkheden te geven.

Meldpunt PFAS
Heeft u problemen met bijvoorbeeld lokale lozingsvergunningen, dichtblijvende diepe plassen, niet actuele bodemkwaliteitskaarten, dan kunt u dit melden bij: pfas-interventieteam@vnoncw-mkb.nl. Beschrijf in uw e-mail in welke gemeente het knelpunt speelt, het precieze probleem, om welk belang het gaat, met wie is gesproken en waarom het knelpunt niet wordt opgelost.

Over PFAS
Sinds juli 2019 gelden tijdelijke regels voor de hoeveelheden PFAS in de grond. Deze regels beschermen mens en milieu en zorgen ervoor dat bouwprojecten door kunnen gaan. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS kunnen risico’s hebben voor de gezondheid en vervuilend zijn voor het milieu.

Door | 14 januari 2020 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver: