MKB in de regio

U bevindt zich hier:  Home/MKB in de regio

MKB Amsterdam kijkt verder dan gemeentegrenzen

We werken in de Metropoolregio Amsterdam samen met o.a. MKB Haarlemmermeer / Schiphol. Wij verkennen ook samenwerkingen met organisaties in omliggende regiogemeenten. Voor meer informatie over regionale samenwerking kunt u contact met ons opnemen.

In maart 2018 hebben beide organisaties in Het Parool verteld over de visie op samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

In bijgevoegd artikel in Het Parool (20-03-2018) vertellen MKB-voorzitters Bart Drenth (Amsterdam) en Paul Kok (Haarlemmermeer/Schiphol) over de samenwerking tussen beide verenigingen. Samen bedienen ze ondernemers in de hele Metropoolregio Amsterdam. Dat is belangrijk want de belangen van mkb-ondernemers reiken verder dan gemeentegrenzen. Lees het artikel hier.

 

MKB Haarlemmermeer / Schiphol: Zodat u kunt (blijven) ondernemen!

Op deze pagina vindt u meer informatie over de vereniging MKB Haarlememermeer / Schiphol. De vereniging is onderdeel van MKB Nederland.

In de Metropoolregio Amsterdam maakt MKB Haarlemmermeer / Schiphol zich sterk voor de MKB-leden in de Haarlemmermeer.
Net als MKB Amsterdam hebben zij veel en goede contacten met hun gemeenten, provincie, het Rijk, KvK, ondernemersverenigingen en andere belanghebbende partijen. Ze richten ons in de regio op alles wat met ondernemen te maken heeft maar de volgende onderwerpen krijgen – met steun van MKB-Nederland – extra aandacht in de volgende dossiers:

  • Lokale regeldruk
  • Aanbestedingen
  • Omgeving
  • Lokale lasten
  • Personeel
  • Openbare werken

Vernieuwing in de regio
MKB Haarlemmermeer / Schiphol voert op een krachtige en nieuwe wijze een zichtbare en actiegerichte regionale/lokale lobby. Rode draad door de lobbyactiviteiten die MKB Haarlemmermeer-Schiphol uitvoert: de positieve impact op de bedrijfsvoering van ondernemers. Wij maken ons hard voor een (nog) beter ondernemersklimaat!

Leden van MKB Haarlemmermeer-Schiphol profiteren van allerlei extra voordelen, hebben toegang tot (netwerk-)bijeenkomsten, besparen flink geld, kunnen gebruik maken van de voordelen van MKB-Nederland, hebben de beste adviseurs binnen handbereik en worden op de hoogte gehouden door middel van een waardevolle nieuwsbrief per e-mail.

Voor meer informatie over regionale bijeenkomsten, projecten en ledenvoordelen, kunt u een kijkje nemen op deze pagina’s.

 

31 maart 2020 | 0 reacties

De verlenging van de huidige maatregelen tegen corona hebben enorme gevolgen voor ondernemers. De landelijke en gemeentelijke overheden hebben allerlei maatregelen aangekondigd om te helpen. Maar die zijn nog niet altijd operationeel. Ondertussen zijn bij […]

9 april 2020 | 0 reacties

Een primeur: de eerste uitzending van MKB TV van MKB-Amsterdam. We bespreken relevant nieuws voor ondernemers. En we maken de winnaar bekend van het Product van de maand. Deze maand hebben de ondernemers van het […]

8 april 2020 | 0 reacties

De siropen van Saru Soda zijn door een vakjury van MKB Amsterdam gekozen als ‘Product van de Maand’. Tijdens de eerste live uitzending van MKB TV op woensdag 8 april werd bekend gemaakt dat Leslie […]

8 april 2020 | 0 reacties

Zodra er meer bekend is over de maatregelen voor ondernemers rondom Corona dan plaatsen we hierover berichten via de website en in onze nieuwsbrief. Hierbij het laatste nieuws van 8 april. Wil je niks missen? […]

Missie in de Haarlemmermeer

Belangenorganisatie
MKB Haarlemmermeer/ Schiphol is dé belangenorganisatie voor duizenden mkb-bedrijven in de regio Haarlemmermeer/Schiphol.
Als professionele ondernemersorganisatie worden we door mkb-ondernemers gesteund via het MKB-lidmaatschap.
We richten onze inspanningen met name op onderwerpen en activiteiten die de spankracht van ondernemers- en brancheorganisaties te boven gaan, maar die voor goed ondernemen in de Haarlemmermeer wel noodzakelijk zijn.

Gesprekspartner
MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft zich ontwikkeld tot een invloedrijke gesprekspartner van het gemeentebestuur. Met snelle en praktische oplossingen boeken we doelgerichte resultaten voor het bedrijfsleven.

Van alle markten thuis
MKB Haarlemmermeer-Schiphol zet zich in voor: verbeterde uitvoering van openbare werken, lage lokale lasten, verbeterde dienstverlening aan ondernemers, minder regels en administratieve rompslomp, concrete investeringsprogramma’s in het mkb, veiligheid, betaalbare bedrijfshuisvesting, bereikbaarheid, verbeterde aansluiting vanuit het onderwijs op ondernemerswensen, één informatieloket voor personeel en vacatures, verbeterd economisch en toeristisch imago van Haarlemmermeer, verbeterd gemeentelijk aanbestedingenbeleid, kwaliteit van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie, ICT-infrastructuur, startersbeleid, verbeterde organisatiegraad van ondernemers, behoud van vitale detailhandelsstructuur, uitnodigend horecabeleid, herstructurering van bedrijventerreinen.

Samen sterk
MKB Haarlemmermeer-Schiphol bundelt de krachten vanuit het midden- en kleinbedrijf. Samen sterk werkt! Met gezamenlijke krachten vinden we oplossingen voor belemmeringen die u als individuele ondernemer kunt ervaren.

Netwerk
MKB Haarlemmermeer-Schiphol onderhoudt voor u nauwe contacten met politici en ambtenaren op provinciaal, regionaal en lokaal niveau, de Kamer van Koophandel, arbeidsmarktorganisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, dienstverleners uit allerlei sectoren, et cetera. Dankzij onze goede contacten met de moederorganisatie MKB-Nederland kunnen wij uw problemen, indien nodig, zelfs onder de aandacht van de landelijke politiek brengen.

Visie

De activiteiten van MKB Haarlemmermeer-Schiphol zijn in te delen in:

·         Belangenbehartiging
·         Dienstverlening
·         Communicatie
·         Netwerkactiviteiten

Belangenbehartiging is gericht op de overheid en heeft als doel het beïnvloeden van overheidsbeleid, wet- en regelgeving en financiële en fiscale prikkels.

Belangenbehartiging en dienstverlening vindt via de moederorganisatie MKB-Nederland plaats op Europees en landelijk niveau. Op regionaal en lokaal niveau zet MKB Haarlemmermeer-Schiphol zich volledig in voor deze twee activiteiten.

Dienstverlening is gericht op ondernemersorganisaties, brancheorganisaties en ondernemers en heeft als doel activiteiten te ondersteunen.

Netwerkactiviteiten moeten de doelen ondersteunen en over het geheel wordt direct gecommuniceerd met leden met als centraal instrument de website en nieuwsbrief.

MKB Haarlemmermeer-Schiphol zal vanuit haar activiteiten en doelen kansen laten zien bij knelpunten en oplossingen proberen aan te dragen voor haar leden. Door positieve voorbeelden te gebruiken kan MKB Haarlemmermeer-Schiphol laten zien wat mogelijk is en hoe resultaten kunnen worden gerealiseerd. Aanbevelingen worden opgesteld voor politiek, overheden en ondernemers.

Partners van MKB Haarlemmermeer/ Schiphol

Rabobank Regio Schiphol en Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zijn als geassocieerd partner aangesloten bij MKB Haarlemmermeer Schiphol.

Rabobank Regio Schiphol | Telefoon (023) 549 84 00 | mkb.regioschiphol@rabobank.nl . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Arjan Bot , accountmanager MKB.

Zorg en Zekerheid Zakelijk | Uw werknemers gezonder, gelukkiger en productiever | Dat is ook voor u als werkgever prettig! Lees hoe Zorg en Zekerheid u daar bij kan helpen | Voor meer informatie en een afspraak met een accountmanager kunt u contact opnemen via deze website .

Collectieve leden van MKB Haarlemmermeer Schiphol

Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede en omstreken, en Winkeliersvereniging Badhoevedorp zijn als collectief aangeslotenen van MKB Haarlemmermeer Schiphol. Wil u zich ook als collectief aansluiten neem dan contact met ons op.

 

Bestuursleden MKB Haarlemmermeer/Schiphol

Paul Kok
Voorzitter & AB-lid MKB Amsterdam
Portefeuille Regionale Samenwerking.

Hennie Limberger
Bestuurslid / Penningmeester

Informatie over midden- en kleinbedrijf
Het midden- en kleinbedrijf in Nederland: hoe is dat verdeeld per sector, per provincie, per aantal medewerkers? Dit kan belangrijke informatie zijn voor uw marktonderzoek, uw marketingbeleid en het bepalen van uw locatie.

Er zijn veel instanties die informatie beschikbaar stellen over MKB-ondernemingen. Hier vindt u meer over het MKB in Nederland -de Haarlemmermeer/Schiphol regio in het bijzonder- en waar u welke informatie kunt vinden met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf.

Het MKB in een notendop
MKB staat voor midden- en kleinbedrijf. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 80 procent in deze categorie. De definities van het midden en kleinbedrijf zoals vastgesteld door de Europese Commissie zijn als volgt:

Bent u geïnteresseerd in meer specifieke informatie over het mkb op landelijk of regionaal niveau? Voor actuele data en alle standpunten kunt u een kijkje nemen op www.mkb.nl

Evenementen voor (startende) MKB’ers
Met diverse partners organiseren wij onder meer tweemaal per jaar een Startersplatform. Kijk hieronder voor een indruk van deze  bijeenkomsten. Bekijk onze evenementenkalender om te bekijken wanneer het volgende Startersplatform plaatsvindt. Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actualiteiten, trends en ontwikkelingen.

Onze gesprekspartners in Gemeente Haarlemmermeer zijn: