MKB in de regio

U bevindt zich hier:  Home/MKB in de regio

MKB Amsterdam kijkt verder dan gemeentegrenzen

We werken in de Metropoolregio Amsterdam samen met o.a. MKB Haarlemmermeer / Schiphol. Wij verkennen ook samenwerkingen met organisaties in omliggende regiogemeenten. Voor meer informatie over regionale samenwerking kunt u contact met ons opnemen.

In maart 2018 hebben beide organisaties in Het Parool verteld over de visie op samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

In bijgevoegd artikel in Het Parool (20-03-2018) vertellen MKB-voorzitters Bart Drenth (Amsterdam) en Paul Kok (Haarlemmermeer/Schiphol) over de samenwerking tussen beide verenigingen. Samen bedienen ze ondernemers in de hele Metropoolregio Amsterdam. Dat is belangrijk want de belangen van mkb-ondernemers reiken verder dan gemeentegrenzen. Lees het artikel hier.

 

MKB Haarlemmermeer / Schiphol: Zodat u kunt (blijven) ondernemen!

Op deze pagina vindt u meer informatie over de vereniging MKB Haarlememermeer / Schiphol. De vereniging is onderdeel van MKB Nederland.

In de Metropoolregio Amsterdam maakt MKB Haarlemmermeer / Schiphol zich sterk voor de MKB-leden in de Haarlemmermeer.
Net als MKB Amsterdam hebben zij veel en goede contacten met hun gemeenten, provincie, het Rijk, KvK, ondernemersverenigingen en andere belanghebbende partijen. Ze richten ons in de regio op alles wat met ondernemen te maken heeft maar de volgende onderwerpen krijgen – met steun van MKB-Nederland – extra aandacht in de volgende dossiers:

  • Lokale regeldruk
  • Aanbestedingen
  • Omgeving
  • Lokale lasten
  • Personeel
  • Openbare werken

Vernieuwing in de regio
MKB Haarlemmermeer / Schiphol voert op een krachtige en nieuwe wijze een zichtbare en actiegerichte regionale/lokale lobby. Rode draad door de lobbyactiviteiten die MKB Haarlemmermeer-Schiphol uitvoert: de positieve impact op de bedrijfsvoering van ondernemers. Wij maken ons hard voor een (nog) beter ondernemersklimaat!

Leden van MKB Haarlemmermeer-Schiphol profiteren van allerlei extra voordelen, hebben toegang tot (netwerk-)bijeenkomsten, besparen flink geld, kunnen gebruik maken van de voordelen van MKB-Nederland, hebben de beste adviseurs binnen handbereik en worden op de hoogte gehouden door middel van een waardevolle nieuwsbrief per e-mail.

Voor meer informatie over regionale bijeenkomsten, projecten en ledenvoordelen, kunt u een kijkje nemen op deze pagina’s.

 

20-11-2018 | 0 reacties

“Wij zijn een belangenbehartiger voor ondernemers en dat is hard nodig. Sluit je je niet aan, dan komen deze belangen echt in het gedrang.” Woorden die Bart Drenth van MKB-Amsterdam niet genoeg kan benadrukken. En […]

13-11-2018 | 0 reacties

Op 23 november a.s. worden de winnaars van de beste (duurzame) ondernemer bekend gemaakt tijdens de Week van de Ondernemer in de RAI Amsterdam.

Wie van de finalisten gaat er vandoor met de titel ‘beste Amsterdamse […]

02-11-2018 | 0 reacties

OPROEP MKB AMSTERDAM:
Gemeente Amsterdam (wethouder Sharon Dijksma) maakte gisteren bekend dat zij de parkeertarieven fors gaan verhogen. Hierover publiceerde Het Parool dit interview met haar.

MKB Amsterdam inventariseert graag de standpunten van ondernemend Amsterdam.

Oproep aan alle […]

Missie in de Haarlemmermeer

Belangenorganisatie
MKB Haarlemmermeer/ Schiphol is dé belangenorganisatie voor duizenden mkb-bedrijven in de regio Haarlemmermeer/Schiphol.
Als professionele ondernemersorganisatie worden we door mkb-ondernemers gesteund via het MKB-lidmaatschap.
We richten onze inspanningen met name op onderwerpen en activiteiten die de spankracht van ondernemers- en brancheorganisaties te boven gaan, maar die voor goed ondernemen in de Haarlemmermeer wel noodzakelijk zijn.

Gesprekspartner
MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft zich ontwikkeld tot een invloedrijke gesprekspartner van het gemeentebestuur. Met snelle en praktische oplossingen boeken we doelgerichte resultaten voor het bedrijfsleven.

Van alle markten thuis
MKB Haarlemmermeer-Schiphol zet zich in voor: verbeterde uitvoering van openbare werken, lage lokale lasten, verbeterde dienstverlening aan ondernemers, minder regels en administratieve rompslomp, concrete investeringsprogramma’s in het mkb, veiligheid, betaalbare bedrijfshuisvesting, bereikbaarheid, verbeterde aansluiting vanuit het onderwijs op ondernemerswensen, één informatieloket voor personeel en vacatures, verbeterd economisch en toeristisch imago van Haarlemmermeer, verbeterd gemeentelijk aanbestedingenbeleid, kwaliteit van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie, ICT-infrastructuur, startersbeleid, verbeterde organisatiegraad van ondernemers, behoud van vitale detailhandelsstructuur, uitnodigend horecabeleid, herstructurering van bedrijventerreinen.

Samen sterk
MKB Haarlemmermeer-Schiphol bundelt de krachten vanuit het midden- en kleinbedrijf. Samen sterk werkt! Met gezamenlijke krachten vinden we oplossingen voor belemmeringen die u als individuele ondernemer kunt ervaren.

Netwerk
MKB Haarlemmermeer-Schiphol onderhoudt voor u nauwe contacten met politici en ambtenaren op provinciaal, regionaal en lokaal niveau, de Kamer van Koophandel, arbeidsmarktorganisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, dienstverleners uit allerlei sectoren, et cetera. Dankzij onze goede contacten met de moederorganisatie MKB-Nederland kunnen wij uw problemen, indien nodig, zelfs onder de aandacht van de landelijke politiek brengen.

Visie

De activiteiten van MKB Haarlemmermeer-Schiphol zijn in te delen in:

·         Belangenbehartiging
·         Dienstverlening
·         Communicatie
·         Netwerkactiviteiten

Belangenbehartiging is gericht op de overheid en heeft als doel het beïnvloeden van overheidsbeleid, wet- en regelgeving en financiële en fiscale prikkels.

Belangenbehartiging en dienstverlening vindt via de moederorganisatie MKB-Nederland plaats op Europees en landelijk niveau. Op regionaal en lokaal niveau zet MKB Haarlemmermeer-Schiphol zich volledig in voor deze twee activiteiten.

Dienstverlening is gericht op ondernemersorganisaties, brancheorganisaties en ondernemers en heeft als doel activiteiten te ondersteunen.

Netwerkactiviteiten moeten de doelen ondersteunen en over het geheel wordt direct gecommuniceerd met leden met als centraal instrument de website en nieuwsbrief.

MKB Haarlemmermeer-Schiphol zal vanuit haar activiteiten en doelen kansen laten zien bij knelpunten en oplossingen proberen aan te dragen voor haar leden. Door positieve voorbeelden te gebruiken kan MKB Haarlemmermeer-Schiphol laten zien wat mogelijk is en hoe resultaten kunnen worden gerealiseerd. Aanbevelingen worden opgesteld voor politiek, overheden en ondernemers.

Partners van MKB Haarlemmermeer/ Schiphol

 

 

 

Bestuursleden MKB Haarlemmermeer/Schiphol

Paul Kok
Voorzitter MKB Haarlemmermeer-Schiphol

Hennie Limberger
Penningmeester

Informatie over midden- en kleinbedrijf
Het midden- en kleinbedrijf in Nederland: hoe is dat verdeeld per sector, per provincie, per aantal medewerkers? Dit kan belangrijke informatie zijn voor uw marktonderzoek, uw marketingbeleid en het bepalen van uw locatie.

Er zijn veel instanties die informatie beschikbaar stellen over MKB-ondernemingen. Hier vindt u meer over het MKB in Nederland -de Haarlemmermeer/Schiphol regio in het bijzonder- en waar u welke informatie kunt vinden met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf.

Het MKB in een notendop
MKB staat voor midden- en kleinbedrijf. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 80 procent in deze categorie. De definities van het midden en kleinbedrijf zoals vastgesteld door de Europese Commissie zijn als volgt:

Bent u geïnteresseerd in meer specifieke informatie over het mkb op landelijk of regionaal niveau? Voor actuele data kunt u een kijkje nemen op www.mkb.nl

Onze gesprekspartners in de Haarlemmermeer