MKB Haarlemmermeer

U bevindt zich hier:  Home/MKB Haarlemmermeer

 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol. Zodat u kunt (blijven) ondernemen!

In de regio maakt MKB Haarlemmermeer-Schiphol zich sterk voor uw belangen.
Zo hebben we veel contacten met gemeenten, provincie, het Rijk, KvK, ondernemersverenigingen en andere belanghebbende partijen. Wij richten ons in de regio op alles wat met ondernemen te maken heeft maar de volgende onderwerpen krijgen – met steun van MKB-Nederland – extra aandacht in de volgende dossiers:

Lokale regeldruk 
Aanbestedingen
Omgeving
Lokale lasten
Personeel
Openbare werken

Vernieuwing in de regio
MKB Haarlemmermeer-Schiphol voert op een krachtige en nieuwe wijze een zichtbare en actiegerichte regionale/lokale lobby. Rode draad door de lobbyactiviteiten die MKB Haarlemmermeer-Schiphol uitvoert: de positieve impact op de bedrijfsvoering van ondernemers. Wij maken ons hard voor een (nog) beter ondernemersklimaat!

Leden van MKB Haarlemmermeer-Schiphol profiteren van allerlei extra voordelen, hebben toegang tot allerlei fantastische (netwerk)bijeenkomsten, besparen flink geld, kunnen gebruik maken van de voordelen van MKB-Nederland, hebben de beste adviseurs binnen handbereik en worden op de hoogte gehouden doormiddel van een waardevolle nieuwsbrief per e-mail.

Voor meer informatie over regionale bijeenkomsten, projecten en ledenvoordelen, kunt
u een kijkje nemen op deze website.

MKB Haarlemmermeer-Schiphol: Ontmoet
Informeert
Bereikt
Ondersteunt

04-01-2018 | 0 reacties

Vandaag is er weer een nieuwe blog geplaatst in de categorie Blogs onder het kopje Nieuws met de titel: 8 tips om meer te verkopen aan bestaande klanten. Onze netwerkpartner Make Marketing Magic schrijft hier […]

21-12-2017 | 0 reacties

Vandaag is de tweede blog geplaatst in de categorie Blogs onder het kopje Nieuws. Titel van deze tweede blog: Gouden tips voor een succesvol verkoopgesprek. Onze netwerkpartner Make Marketing Magic schrijft hier de komende tijd […]

12-12-2017 | 0 reacties

De Tweede Kamer bespreekt maandag de verdeling van gelden voor asfalt, spoor en waterwegen. Het kabinet zet vooral in op nieuwe wegen en niet op openbaar vervoer, blijkt uit de plannen van het ministerie van […]

Missie

Belangenorganisatie
MKB Haarlemmermeer-Schiphol is dé belangenorganisatie voor duizenden mkb-bedrijven in de regio Haarlemmermeer/Schiphol.
Als professionele ondernemersorganisatie worden we door 800 mkb-ondernemers gesteund via het MKB-lidmaatschap.
We richten onze inspanningen met name op onderwerpen en activiteiten die de spankracht van ondernemers- en brancheorganisaties te boven gaan, maar die voor goed ondernemen in de Haarlemmermeer wel noodzakelijk zijn.

Gesprekspartner
MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft zich ontwikkeld tot een invloedrijke gesprekspartner van het gemeentebestuur.
Met snelle en praktische oplossingen boeken we doelgerichte resultaten voor het bedrijfsleven.

Van alle markten thuis
MKB Haarlemmermeer-Schiphol zet zich in voor: verbeterde uitvoering van openbare werken, lage lokale lasten, verbeterde dienstverlening aan ondernemers, minder regels en administratieve rompslomp, concrete investeringsprogramma’s in het mkb, veiligheid, betaalbare bedrijfshuisvesting, bereikbaarheid, verbeterde aansluiting vanuit het onderwijs op ondernemerswensen, één informatieloket voor personeel en vacatures, verbeterd economisch en toeristisch imago van Haarlemmermeer, verbeterd gemeentelijk aanbestedingenbeleid, kwaliteit van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie, ICT-infrastructuur, startersbeleid, verbeterde organisatiegraad van ondernemers, behoud van vitale detailhandelsstructuur, uitnodigend horecabeleid, herstructurering van bedrijventerreinen.

Samen sterk
MKB Haarlemmermeer-Schiphol bundelt de krachten vanuit het midden- en kleinbedrijf. Samen sterk werkt!
Met gezamenlijke krachten vinden we oplossingen voor belemmeringen die u als individuele ondernemer kunt ervaren.

Netwerk
MKB Haarlemmermeer-Schiphol onderhoudt voor u nauwe contacten met politici en ambtenaren op provinciaal, regionaal en lokaal niveau, de Kamer van Koophandel, arbeidsmarktorganisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, dienstverleners uit allerlei sectoren, et cetera. Dankzij onze goede contacten met de moederorganisatie MKB-Nederland kunnen wij uw problemen, indien nodig, zelfs onder de aandacht van de landelijke politiek brengen.

Visie

De activiteiten van MKB Haarlemmermeer-Schiphol zijn in te delen in:

·         Belangenbehartiging;
·         Dienstverlening;
·         Communicatie;
·         Netwerkactiviteiten.

Belangenbehartiging is gericht op de overheid en heeft als doel het beïnvloeden van overheidsbeleid, wet- en regelgeving en financiële en fiscale prikkels.

Belangenbehartiging en dienstverlening vindt via de moederorganisatie MKB-Nederland plaats op Europees en landelijk niveau. Op regionaal en lokaal niveau zet MKB Haarlemmermeer-Schiphol zich volledig in voor deze twee activiteiten.

Dienstverlening is gericht op ondernemersorganisaties, brancheorganisaties en ondernemers en heeft als doel activiteiten te ondersteunen.

Netwerk activiteiten moeten de doelen ondersteunen en over het geheel wordt direct gecommuniceerd met leden met als centraal instrument de website en nieuwsbrief.

MKB Haarlemmermeer-Schiphol zal vanuit haar activiteiten en doelen kansen laten zien bij knelpunten en oplossingen proberen aan te dragen voor haar leden. Door positieve voorbeelden te gebruiken kan MKB Haarlemmermeer-Schiphol laten zien wat mogelijk is en hoe resultaten kunnen worden gerealiseerd. Aanbevelingen worden opgesteld voor politiek, overheden en ondernemers.

BESTUUR

Paul Kok
Voorzitter MKB Haarlemmermeer-Schiphol

Hennie Limberger – Penningmeester
Zorg en Zekerheid

Dick Winters – Bestuurslid
Smithuijsen, Winters & de Vries Advocaten

Mieke Millenaar – Bestuurslid
Millenaar Adviesgroep BV

Marco Vork – Geassocieerd Bestuurslid
Rabobank Regio Schiphol

PARTNERS

 

 

 

 

Informatie over midden- en kleinbedrijf
Het midden- en kleinbedrijf in Nederland: hoe is dat verdeeld per sector, per provincie, per aantal medewerkers? Dit kan belangrijke informatie zijn voor uw marktonderzoek, uw marketingbeleid en het bepalen van uw locatie.

Er zijn veel instanties die informatie beschikbaar stellen over MKB-ondernemingen. Hier vindt u meer over het MKB in Nederland -de Haarlemmermeer/Schiphol regio in het bijzonder- en waar u welke informatie kunt vinden met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf.

Het MKB in een notendop
MKB staat voor midden- en kleinbedrijf. De buitenlandse term die voor MKB gebruikt word is SME, Small and Medium Enterprises. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99 procent in deze categorie. De definities van het midden en kleinbedrijf zoals vastgesteld door de Europese Commissie zijn als volgt:

Definities
Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen euro.
Klein: minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro.
Micro: minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 2 miljoen euro.

Dit is de verdeling binnen het mkb naar aantal medewerkers op basis van CBS (cijfers over het jaar 2012) gebaseerd op 1.247.445 actieve ondernemingen:

  • aantal zelfstandigen: 70 procent
  • 2-10 werknemers: 25 procent
  • 10 – 49 werknemers: 4 procent
  • 49 – 250 werknemers: 0,8 procent
  • >250 werknemers: 0,2 procent

Kortom, 99 procent van het totale bedrijfsleven valt onder het MKB. Zij zijn verantwoordelijk voor 58 procent van de omzet in het bedrijfsleven en biedt werkgelegenheid aan 60 procent van de werknemers.

Bent u geïnteresseerd in meer specifieke informatie over het mkb op landelijk of regionaal niveau? Voor actuele data kunt u het beste de volgende bronnen raadplegen:

Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM)
Het EIM is een onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar het bedrijfsleven en bedrijfsprocessen en een speciale kennissite voor MKB en ondernemerschap heeft. Bij het EIM vindt u heel veel informatie over het MKB op zowel landelijk als regionaal niveau. Zij publiceren regelmatig rapportages over het MKB en ondernemerschap, die u kunt vinden op hun website.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het CBS verzamelt, bewerkt en publiceert statistieken. Statistieken over de ontwikkeling van Nederland als geheel en per regio. Het CBS publiceert verschillende dossiers met kerncijfers over het ondernemersklimaat. Dit zijn zeer uitgebreide overzichten. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over zowel bedrijfsvestigingen en arbeid als bevolking naar leeftijd. Statline is de database waar u veel informatie kunt vinden over onder andere de verdeling van het aantal bedrijven naar stad & regio.

De Kamer van Koophandel (KvK)
Hoofdtaken van de Kamer van Koophandel zijn het uitvoeren van een aantal economische wetten en voorlichting. Zij bieden informatie over het aantal bedrijfsvestigingen per provincie, per gemeente en/of per branche.

Kortom, er is veel informatie beschikbaar voor en over het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Uw vraag (waarom heb ik gegevens nodig en met welk doel?) en de bijbehorende informatiebehoefte bepaalt waar u het best terecht kunt. Voor meer uitgebreide en/of specifieke informatie kunt u heel goed terecht bij het EIM het CBS.

Onze gesprekspartners