MKB Haarlemmermeer / Schiphol

U bevindt zich hier:  Home/MKB Haarlemmermeer / Schiphol

MKB Haarlemmermeer / Schiphol: Zodat u kunt (blijven) ondernemen!

Op deze pagina vindt u meer informatie over de vereniging MKB Haarlememermeer / Schiphol. De vereniging is onderdeel van MKB Nederland.

In de Metropoolregio Amsterdam maakt MKB Haarlemmermeer / Schiphol zich sterk voor de MKB-leden in de Haarlemmermeer.
Net als MKB Amsterdam hebben zij veel en goede contacten met hun gemeenten, provincie, het Rijk, KvK, ondernemersverenigingen en andere belanghebbende partijen. Ze richten ons in de regio op alles wat met ondernemen te maken heeft maar de volgende onderwerpen krijgen – met steun van MKB-Nederland – extra aandacht in de volgende dossiers:

  • Lokale regeldruk
  • Aanbestedingen
  • Omgeving
  • Lokale lasten
  • Personeel
  • Openbare werken

Vernieuwing in de regio
MKB Haarlemmermeer / Schiphol voert op een krachtige en nieuwe wijze een zichtbare en actiegerichte regionale/lokale lobby. Rode draad door de lobbyactiviteiten die MKB Haarlemmermeer-Schiphol uitvoert: de positieve impact op de bedrijfsvoering van ondernemers. Wij maken ons hard voor een (nog) beter ondernemersklimaat!

Leden van MKB Haarlemmermeer-Schiphol profiteren van allerlei extra voordelen, hebben toegang tot allerlei fantastische (netwerk-)bijeenkomsten, besparen flink geld, kunnen gebruik maken van de voordelen van MKB-Nederland, hebben de beste adviseurs binnen handbereik en worden op de hoogte gehouden door middel van een waardevolle nieuwsbrief per e-mail.

Voor meer informatie over regionale bijeenkomsten, projecten en ledenvoordelen, kunt u een kijkje nemen op deze pagina’s.

MKB Haarlemmermeer / Schiphol

Ontmoet
Informeert
Bereikt
Ondersteunt

19-03-2018 | 0 reacties

Onze partner Insight heeft een interessante whitepaper geschreven over de 5 grootste knelpunten voor het MKB in 2018…..en hoe technologie helpt om deze op te lossen. 

Neem gauw een kijkje en download dit whitepaper direct via http://bit.ly/2poA3hc

[…]

16-03-2018 | 0 reacties

Kleine industriële ondernemers vestigen zich weer volop in de stad, en vooral in Amsterdam. Dit blijkt uit onderzoek van Rabobank Research.

MKB Amsterdam interviewde hierover een aantal innovatieve ondernemers op de jaarlijkse lenteborrel; Oos Kesbeke (tafelzuren) […]

13-03-2018 | 0 reacties

Op 6 maart organiseerde MKB Amsterdam samen met het georganiseerd bedrijfsleven een verkiezingsdebat in de Stadsschouwburg. Diverse lijsttrekkers gingen met elkaar in debat over onderwerpen die ondernemers raken. Bekijk het verslag en de foto’s van het debat […]

Missie in de Haarlemmermeer

Belangenorganisatie
MKB Haarlemmermeer/ Schiphol is dé belangenorganisatie voor duizenden mkb-bedrijven in de regio Haarlemmermeer/Schiphol.
Als professionele ondernemersorganisatie worden we door 800 mkb-ondernemers gesteund via het MKB-lidmaatschap.
We richten onze inspanningen met name op onderwerpen en activiteiten die de spankracht van ondernemers- en brancheorganisaties te boven gaan, maar die voor goed ondernemen in de Haarlemmermeer wel noodzakelijk zijn.

Gesprekspartner
MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft zich ontwikkeld tot een invloedrijke gesprekspartner van het gemeentebestuur.
Met snelle en praktische oplossingen boeken we doelgerichte resultaten voor het bedrijfsleven.

Van alle markten thuis
MKB Haarlemmermeer-Schiphol zet zich in voor: verbeterde uitvoering van openbare werken, lage lokale lasten, verbeterde dienstverlening aan ondernemers, minder regels en administratieve rompslomp, concrete investeringsprogramma’s in het mkb, veiligheid, betaalbare bedrijfshuisvesting, bereikbaarheid, verbeterde aansluiting vanuit het onderwijs op ondernemerswensen, één informatieloket voor personeel en vacatures, verbeterd economisch en toeristisch imago van Haarlemmermeer, verbeterd gemeentelijk aanbestedingenbeleid, kwaliteit van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie, ICT-infrastructuur, startersbeleid, verbeterde organisatiegraad van ondernemers, behoud van vitale detailhandelsstructuur, uitnodigend horecabeleid, herstructurering van bedrijventerreinen.

Samen sterk
MKB Haarlemmermeer-Schiphol bundelt de krachten vanuit het midden- en kleinbedrijf. Samen sterk werkt!
Met gezamenlijke krachten vinden we oplossingen voor belemmeringen die u als individuele ondernemer kunt ervaren.

Netwerk
MKB Haarlemmermeer-Schiphol onderhoudt voor u nauwe contacten met politici en ambtenaren op provinciaal, regionaal en lokaal niveau, de Kamer van Koophandel, arbeidsmarktorganisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, dienstverleners uit allerlei sectoren, et cetera. Dankzij onze goede contacten met de moederorganisatie MKB-Nederland kunnen wij uw problemen, indien nodig, zelfs onder de aandacht van de landelijke politiek brengen.

Visie

De activiteiten van MKB Haarlemmermeer-Schiphol zijn in te delen in:

·         Belangenbehartiging
·         Dienstverlening
·         Communicatie
·         Netwerkactiviteiten

Belangenbehartiging is gericht op de overheid en heeft als doel het beïnvloeden van overheidsbeleid, wet- en regelgeving en financiële en fiscale prikkels.

Belangenbehartiging en dienstverlening vindt via de moederorganisatie MKB-Nederland plaats op Europees en landelijk niveau. Op regionaal en lokaal niveau zet MKB Haarlemmermeer-Schiphol zich volledig in voor deze twee activiteiten.

Dienstverlening is gericht op ondernemersorganisaties, brancheorganisaties en ondernemers en heeft als doel activiteiten te ondersteunen.

Netwerk activiteiten moeten de doelen ondersteunen en over het geheel wordt direct gecommuniceerd met leden met als centraal instrument de website en nieuwsbrief.

MKB Haarlemmermeer-Schiphol zal vanuit haar activiteiten en doelen kansen laten zien bij knelpunten en oplossingen proberen aan te dragen voor haar leden. Door positieve voorbeelden te gebruiken kan MKB Haarlemmermeer-Schiphol laten zien wat mogelijk is en hoe resultaten kunnen worden gerealiseerd. Aanbevelingen worden opgesteld voor politiek, overheden en ondernemers.

Bestuursleden MKB Haarlemmermeer/Schiphol

Paul Kok
Voorzitter MKB Haarlemmermeer-Schiphol

Hennie Limberger – Penningmeester
Zorg en Zekerheid


Marco Vork – Geassocieerd Bestuurslid
Rabobank Regio Schiphol

Partners MKB Haarlemmermeer/ Schiphol

 

 

 

Informatie over midden- en kleinbedrijf
Het midden- en kleinbedrijf in Nederland: hoe is dat verdeeld per sector, per provincie, per aantal medewerkers? Dit kan belangrijke informatie zijn voor uw marktonderzoek, uw marketingbeleid en het bepalen van uw locatie.

Er zijn veel instanties die informatie beschikbaar stellen over MKB-ondernemingen. Hier vindt u meer over het MKB in Nederland -de Haarlemmermeer/Schiphol regio in het bijzonder- en waar u welke informatie kunt vinden met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf.

Het MKB in een notendop
MKB staat voor midden- en kleinbedrijf. De buitenlandse term die voor MKB gebruikt word is SME, Small and Medium Enterprises. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99 procent in deze categorie. De definities van het midden en kleinbedrijf zoals vastgesteld door de Europese Commissie zijn als volgt:

Bent u geïnteresseerd in meer specifieke informatie over het mkb op landelijk of regionaal niveau? Voor actuele data kunt u het beste de volgende bronnen raadplegen:

Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM)
Het EIM is een onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar het bedrijfsleven en bedrijfsprocessen en een speciale kennissite voor MKB en ondernemerschap heeft. Bij het EIM vindt u heel veel informatie over het MKB op zowel landelijk als regionaal niveau. Zij publiceren regelmatig rapportages over het MKB en ondernemerschap, die u kunt vinden op hun website.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het CBS verzamelt, bewerkt en publiceert statistieken. Statistieken over de ontwikkeling van Nederland als geheel en per regio. Het CBS publiceert verschillende dossiers met kerncijfers over het ondernemersklimaat. Dit zijn zeer uitgebreide overzichten. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over zowel bedrijfsvestigingen en arbeid als bevolking naar leeftijd. Statline is de database waar u veel informatie kunt vinden over onder andere de verdeling van het aantal bedrijven naar stad & regio.

De Kamer van Koophandel (KvK)
Hoofdtaken van de Kamer van Koophandel zijn het uitvoeren van een aantal economische wetten en voorlichting. Zij bieden informatie over het aantal bedrijfsvestigingen per provincie, per gemeente en/of per branche.

Kortom, er is veel informatie beschikbaar voor en over het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Uw vraag (waarom heb ik gegevens nodig en met welk doel?) en de bijbehorende informatiebehoefte bepaalt waar u het best terecht kunt. Voor meer uitgebreide en/of specifieke informatie kunt u heel goed terecht bij het EIM het CBS.

Onze gesprekspartners