In het Parool van 12 januari wordt geschreven over het ‘pact’ tussen het bedrijfsleven en Amsterdam dat de drukte in de stad moet spreiden. Wie dat leest zou de indruk kunnen krijgen dat wordt gepleit voor het op korte termijn weren van touringcars uit de binnenstad. Dat is echter niet het geval.

Zie bericht: Pact tussen bedrijfsleven en Amsterdammers moet drukte spreiden

Op 2 juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur van MKB-Amsterdam zijn reactie vastgesteld op de Uitvoeringsagenda Mobiliteit van de gemeente. Daarin staat het volgende over touringcars:

De touringcar vervult een uiterst nuttige functie ten behoeve van het vervoer van groepen in de Amsterdamse binnenstad, tenslotte vervangt een touringcar gemiddeld 30 auto’s. Collectief personenvervoer staat garant voor een verantwoorde en duurzame mobiliteit. Echter dit vervoer kan beter gereguleerd worden qua verkeersbeweging en halterings- en parkeermanagement. Het stewardproject met de regulering door verkeersregelaars bewijst dat deze inzet zijn vruchten afwerpt. Dit project dat nu betaald wordt door het toeristisch bedrijfsleven moet verder worden uitgebreid naar andere hotspots. De financiering van dit project moet op een efficiënte en effectieve wijze geregeld worden door een vignettensysteem voor de gehele stad. Wij pleiten daarnaast voor een spoedige instelling van een dynamisch parkeerverwijssysteem voor touringcars.

 

Wij steunen het plan om de zon- en sneeuwvakanties per touringcar bij Station Holendrecht te laten starten en eindigen. Daarnaast moeten de gebruiksmogelijkheden van de PTA als parkeer- en halteerlocatie voor touringcars (bijvoorbeeld voor uitgaande excursies) worden versterkt door aanvullende maatregelen, zoals het weer doortrekken van een van de tramlijnen vanaf het Stationseiland naar de PTA. We zijn blij dat het college voornemens is de locatie De Ruyterkade Oost in te richten als bufferlocatie voor ca. 28 touringcars. Al deze maatregelen zullen de druk op het toeristisch centrum de komende jaren doen verminderen.

 

De locatie De Ruyterkade Oost zou op termijn ook dienst kunnen doen als transfer punt touringcar – rondvaart, althans voor van te voren gemaakte reserveringen. Deze locatie ligt net buiten het toeristisch centrum, maar dichtbij genoeg om als alternatief opstapunt te kunnen fungeren. Voor de daar aanwezige schepen van de riviercruise zal een alternatief moeten worden gevonden, bijvoorbeeld een andere, verder in het water gelegen ligging. Andere locaties die op termijn voor een nieuw transferpunt in beeld zijn, zijn wat ons betreft het Marine Etablissement en de Dijksgracht. Een goede bereikbaarheid voor touringcars is daarbij een randvoorwaarde.

 

Het nieuwe busstation achter het CS kan na de komst van de Noord/Zuidlijn en de bijbehorende veranderingen in het buslijnennet mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in het faciliteren van touringcars. Wij adviseren u serieus te kijken naar de mogelijkheden voor een dynamisch halteringssysteem op dit platform, zoals dit op veel andere busstations in Nederland al is ingesteld. Dit zal veel extra ruimte opleveren.

Nieuw is dat de gemeente dit jaar een traject met het toeristisch bedrijfsleven start, waarbij we onderzoeken of en wanneer een aantal halten uit het toeristisch centrum naar locaties daar vlak buiten kunnen worden verplaatst. Te denken valt aan het busplatform achter het Centraal Station na de opening van de Noord/Zuidlijn en de Ruyterkade Oost bij de riviercruise. Op termijn zal dit dus tot een vermindering van het aantal bushalteerplekken in de binnenstad kunnen leiden. Dit biedt meer ruimte voor voetgangers en fietsers en zal helpen de ‘drukte’ te doen verminderen.

MKB-Amsterdam heeft op 14 januari een ingezonden artikel naar het Parool gestuurd om het ontstane beeld te nuanceren.

Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam
Hans Onno van den Berg en Guido Frankfurther, bestuursleden

(Foto: Cliff van Dijk)

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Bart Drenth

Bart Drenth

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...