MKB-Nederland en VNO-NCW gaan alle wethouders Economische Zaken in Nederland vragen om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te verbeteren en de samenwerking met andere gemeenten, ondernemers, provincies en kennisinstellingen te intensiveren.

De actie maakt onderdeel uit van de regionale groeiagenda die voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vandaag tijdens het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op Schiphol heeft aangeboden aan VNG-voorzitter Jan van Zanen. 

Een krachtige economie met bloeiende bedrijven begint in de gemeente. Maar uiteraard houdt de economie niet op bij de gemeentegrenzen. Intensieve samenwerking is daarom cruciaal voor de leefbaarheid en verdienkracht van een regio; tussen gemeenten onderling, maar juist ook met het bedrijfsleven, provincies en kennisinstellingen.  “We kennen in Nederland goede voorbeelden van succesvolle, economische clustering, maar die komt niet van de grond zonder samenwerking met en steun van lokale overheden”, zegt Van Straalen. “Onderlinge regionale krachtenbundeling is nog lang niet overal een vanzelfsprekendheid. Samenwerking tussen gemeenten om de economische structuur te versterken is vaak nog beperkt en vrijblijvend en onvoldoende gericht op samenwerking met ondernemers. Dat willen we graag verbeteren.”

Met de regionale groeiagenda ‘Kansrijk – Sterk ondernemerschap voor de lokale en regionale economie’ steken MKB-Nederland en VNO-NCW de hand uit naar gemeenten om op tal van terreinen (beter) te gaan samenwerken en het lokale ondernemersklimaat te versterken. Er is aandacht voor typische ondernemersonderwerpen zoals aanbesteding, lokale lasten en regelgeving, maar ook voor maatschappelijke thema’s zoals verduurzaming, vluchtelingen en het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Van Straalen: “Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld door het rijk. Dat maakt het des te belangrijker om dit soort thema’s gezamenlijk op te pakken.”

Met de VNG hebben de ondernemersorganisaties al een aantal concrete afspraken gemaakt. Zo gaan ze gezamenlijk in gesprek met CBS en andere instanties om ervoor te zorgen dat regionale economische kentallen beter beschikbaar komen, als basis voor samenwerking en besluitvorming.  Voor stakeholders in de regio organiseren ze bijeenkomsten over de succesfactoren voor regionale economische samenwerking. Ook hebben de partijen de intentie om de ondernemingspeilingen die ze nu afzonderlijk organiseren – de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van MKB-Nederland en de Ondernemerspeiling van de VNG – voortaan te integreren.

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan alle wethouders Economische Zaken benaderen met het verzoek om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te versterken en de samenwerking met ondernemers en andere stakeholders willen verbeteren. In een digitale poll kunnen ze aangeven via welke acties zij zich daarvoor willen hard maken.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Bart Drenth

Bart Drenth

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...