Overbruggingsregeling dringend nodig

MKB-Amsterdam maakt zich grote zorgen over wat de jarenlange grootscheepse aanpak van

bruggen en kademuren betekent voor ondernemers vanwege een verslechterde bereikbaarheid.

De inkomensderving kan voor winkels en andere ondernemingen tientallen procenten bedragen.

Dit hebben ondernemers niet kunnen voorzien, laat staan voorkomen. MKB-Amsterdam stelt

daarom voor dat de gemeente Amsterdam, net als tijdens de bouw van de Noord/Zuid lijn, een

regeling maakt waardoor gedupeerde ondernemers het hoofd boven water kunnen houden.

Een goed toegerust schadeteam moet over de geleden schade gaan oordelen. En een commissie

met ook mensen uit het bedrijfsleven, vervoerssector en stadslogistiek moet erop toezien dat dit

schadeteam snel, effectief en rechtvaardig opereert.

De komende decennia gaat de gemeente honderden bruggen en tot wel 200 kilometer kademuur

versterken of vervangen. Per locatie kan dit tot stremmingen van wel twee tot drie jaar leiden. Op

plaatsen waar de situatie nu al gevaarlijk is en de straat of brug per direct wordt afgesloten, kan dit

zomaar oplopen tot vijf tot tien jaar, omdat er hier nog geen plannen voor renovatie klaarliggen.

Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam: “We begrijpen allemaal dat de bruggen en kademuren

moeten worden aangepakt, maar de gemeente kan niet volhouden dat dit voor de betrokken

winkeliers onder het ‘normale ondernemersrisico’ valt. De gemeente spreekt nu over totale kosten

van het project van ca. 1 – 3 miljard euro, vergelijkbaar met de Noord/Zuidlijn. Net als bij dit project

moet er ruimte worden gevonden voor een ruimhartige schaderegeling in de vorm van een

overbruggingsfonds van 100-200 miljoen euro. En niet pas over een paar jaar als er al tientallen

winkeliers over de kop zijn, zoals bij de Noord/Zuidlijn, maar meteen vanaf het begin, en bij voorkeur

met ook een voorschotregeling. De gemeente heeft toch geleerd van de Commissie Veerman?”.

MKB-Amsterdam roept de gemeente daarnaast op om procedures over een nieuwe schaderegeling

zo vroeg mogelijk kenbaar te maken bij de Amsterdamse winkeliers. Zo moeten bedrijven hun

boekhouding van de voorgaande jaren extra goed op orde hebben, zodat dit kan dienen als

vergelijkingsmateriaal.

Bart Drenth: “Als MKB-Amsterdam spreken wij de gemeente hierop aan en zullen zelf ook niet

nalaten onze achterban hierop te wijzen. Maar minstens zo belangrijk is dat de gemeente betrokken

de winkeliers lang van te voren aankondigt dat hun straat voor langere tijd wordt afgesloten en wat

de planning hiervoor is. Op basis hiervan kan de winkelier hierop beter anticiperen en eigen keuzes

maken, zoals het niet verlengen van een aflopend huurcontract”.

Door | 26 september 2019 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver: