MKB-Nederland is blij dat het kabinet nu maatwerk heeft aangekondigd voor de meest getroffen sectoren. Daar hebben we ook steeds op aangedrongen. Maar het is nog niet op alle punten voldoende.

  • Horeca
    De eenmalige subsidie die horecaondernemers krijgen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  is ongeveer 2,75 procent van de omzetderving. En dat is niet genoeg. Het TVL vergoedingspercentage stijgt met deze maatregelen voor de horeca van 50 naar 61%. De meeste ondernemers zullen daar nauwelijks mee geholpen zijn. Een vergoedingspercentage van 75% vinden wij niet meer dan redelijk. En dat geldt al helemaal nu de horeca langer dicht moet blijven dan de vier weken die eerder waren aangekondigd.
  • Evenementen
    Ook voor de evenementenbranche hebben we maatwerk bepleit. Bedrijven in de branche zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden en schommelingen in de omzet zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet trekt nu 11 miljoen euro uit voor een eenmalige vergoeding. En gaat ervan uit dat ongeveer 800 ondernemers hiervan gebruik zullen maken. Dat zou neerkomen op gemiddeld 14.000 euro per bedrijf. De vraag is of dat voldoende is én welke bedrijven in de branche hier dan wel of niet aanspraak op kunnen maken. Dat gaan we nader uitzoeken.
  • Vrije theaterproducenten
    Het kabinet komt niet-gesubsidieerde theaterproducenten tegemoet met een totaalbedrag van 40 miljoen euro. Ook hier moet nog worden bezien wat dat per bedrijf betekent en in hoeverre producenten hiermee geholpen zijn.

TVL voor alle sectoren
We zijn zeer tevreden dat het kabinet voor de TVL nu heeft besloten de SBI-codes los te laten. Hier dringen we al maanden op aan. Veel bedrijven zijn zwaar getroffen, maar vielen niet binnen de aangewezen SBI-codes. Dit gold bijvoorbeeld voor veel toeleverende bedrijven. Ten minste tot het einde van dit jaar komt nu elk bedrijf met een bepaald omzetverlies voor de TVL in aanmerking. Dat is een goede zaak. En we houden dit natuurlijk in de gaten.

Time Out Arrangement
Het kabinet heeft zoals bekend ons pleidooi voor een time-out- en stopregeling opgepakt en geeft daarvoor nu een eerste aanzet. We zijn er echter nog niet. De komende weken wordt het arrangement verder uitgewerkt. Met de huidige ontwikkelingen wordt het steeds belangrijker dat ondernemers die niet of nauwelijks  perspectief meer zien hun bedrijf even in ‘winterslaap’ kunnen brengen. Of kunnen stoppen op een manier die niet pijnlijker is dan nodig.

Thuisquarantaine en WW-premie
We vinden het ronduit teleurstellend dat er geen compensatie komt voor de loondoorbetaling bij thuisquarantaine van medewerkers die niet ziek zijn. Volgens het kabinet is zo’n regeling niet uitvoerbaar, omdat niet is te controleren of iemand ‘gewoon’ ziek is of vanwege corona verzuimt. Een alternatief zou zijn de hoge WW-premie voor tijdelijke krachten in de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) voorlopig een jaar buitenspel te zetten. Nu worden bedrijven namelijk driedubbel gepakt als hun personeel in quarantaine moet blijven. Ze moeten namelijk het loon doorbetalen, vervangende krachten inhuren, én een hogere WW premie betalen. Het is ook niet fair om via die premiedifferentiatie in de WAB ondernemers onder deze omstandigheden financieel te straffen omdat zij flexkrachten inzetten. Ze hebben geen keus.

Pakket moet mee-ademen
De vraag bij het totale pakket blijft uiteraard of het allemaal genoeg is om bedrijven door deze crisis heen te loodsen en banen te behouden. Dat hangt ook af van de ontwikkeling van het virus en de eventuele verdergaande maatregelen die volgen als de besmettingscijfers zich niet snel tenminste stabiliseren. Het pakket moet meebewegen met de omstandigheden en het kabinet geeft dat zelf ook aan. MKB-Nederland is hierover wekelijks met het kabinet in gesprek.

Protocollen en handhaving
We kunnen allemaal niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen zich aan de basisregels houdt om verdere verspreiding van het virus en een tweede lockdown te voorkomen. De brancheprotocollen spelen daarbij een wezenlijke rol en branches roepen hun leden op om die zorgvuldig en zichtbaar te hanteren. Een goed voorbeeld in dit verband zijn de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met de detailhandel over handhaving van de basisregels.

Testcapaciteit en sneltest-straten
Uitbreiding van de testcapaciteit is en blijft van groot belang. MKB-Nederland zet zich in voor sneltest-straten. Die komen er nu ook gelukkig. De bedoeling is op te schalen naar tenminste 25 locaties verspreid door het land. Het is mooi dat het bedrijfsleven met zijn organisatiekracht de overheid hierbij kan helpen.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Winnaar Product van de Maand februari – De Amsterdamse Ui

Winnaar Product van de Maand februari – De Amsterdamse Ui

De Amsterdamse Ui van De Leeuw Wat is er Amsterdamser dan de Amsterdamse ui? Het is een oerproduct van Amsterdam. In de 19e eeuw ontstaan om het voedsel langer houdbaar te maken. De uien zijn in Nederland gekweekt en in Amsterdam geproduceerd. De Amsterdamse Ui van De...

Product van de Maand mei – Coronaveilig kantoor en school

Product van de Maand mei – Coronaveilig kantoor en school

Corona Veilig Kantoor en Corona Veilige School van Gezonde Werkomgeving BV Corona Veilig Kantoor en Corona Veilige School. Twee websites om bedrijven en scholen te ondersteunen bij de omschakeling naar de anderhalve meter samenleving. Corona veilig kantoor en Corona...

Het was lang niet overal druk in Amsterdam

Het was lang niet overal druk in Amsterdam

De gemeente Amsterdam had afgelopen zondag een oproep geplaatst om niet meer naar de winkelgebieden in de binnenstad te gaan.
Voorzitter Bart Drenth: De gemeente riep het winkelend publiek op om de binnenstad te mijden, maar het was lang niet overal druk in Amsterdam. In veel straten was het juist rustiger dan anders. Als MKB-Amsterdam willen wij ervoor pleiten dat de gemeente specifieker gaat benoemen waar de drukte zich bevindt. Laat weten waar bezoekers nog wel welkom zijn, liever dan het bezoek aan de hele binnenstad af te raden. Ongelukkig is het wel dat veel grote winkelketens publiciteit gaven aan het fenomeen ‘Black Friday’. Drenth: “Eigenlijk zijn veel zelfstandige ondernemers helemaal niet zo blij met dit fenomeen.”En om dit te promoten midden in de pandemie is eigenlijk bizar.”

Dit mag niet meer

Dit mag niet meer

De gemeente Amsterdam vindt sommige feestverlichting overdreven, afleidend of ontsierend. De gemeente wil daarom heldere regels stellen. Er geldt vanaf volgend jaar een meldingsplicht als je feestverlichting op je pand wilt aanbrengen van meer dan een vierkante meter of meer dan tien procent van het geveloppervlak. Daarbij geldt dat je de vormen van de architectuur moet volgen. Verlichting die daar niet aan voldoet, of die bijvoorbeeld ornamenten bedekt mag dan niet meer. Het is dus nog maar zeer de vraag of de feestverlichting van bijvoorbeeld Scheltema volgend jaar nog is toegestaan.

Wat wordt Product van het Jaar 2020?

Wat wordt Product van het Jaar 2020?

Nu alle Product van de Maand winnaars van 2020 bekend zijn, starten we vanaf vandaag met de stemming van Product van het Jaar. Deze verkiezing bestaat uit twee prijzen: de vakjury prijs en de publieksprijs. De vakjuryprijs 2020: alle acht winnaars van Product van de Maand maken kans. De publieksprijs 2020: Top 25 genomineerden met de meeste publieksstemmen. Alle top drie genomineerden van de Product van de Maand verkiezing maken kans om de publieksprijs te winnen. Hoe? Door in de maand december de meeste publieksstemmen te vergaren via een poll. We zetten een social media campagne in waar elk product nog eens goed onder de aandacht wordt gebracht en waarop het publiek kan stemmen. Op onze website staat vanaf 4 december een overzicht met alle top 25 producten en daarmee kun je vrienden, familie en zakelijke relaties attenderen om op een product te stemmen. De uitreiking vindt plaats op onze Nieuwjaarsborrel op donderdag 14 januari.

Winnaar Product van de Maand november!

Winnaar Product van de Maand november!

De zeer oude genever van Loyaal van Wees is door de vakjury van MKB-Amsterdam gekozen als ‘Product van de Maand’ november 2020. Bert Bos: “Het product is sinds de 18e eeuw in de handel. Via café’s, hotels en slijterijen kunnen mensen van dit product genieten. Ook in het Proeflokaal en het historische winkeltje ‘Slijterij De Ooievaar anno 1782’ in de Jordaan waar nazaat Fenny van Wees en haar dochters nog steeds achter de toonbank staat en kantoor houdt. De Loyaal Genever prijkt op de ‘Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed’ en heeft mede bijgedragen dat Amsterdam wereldberoemd is geworden. De oorspronkelijke in de 16e eeuw ontstane distilleertechniek heeft in de gehele wereld navolging gekregen. De vakbekwaamheid betreft niet alleen het technisch maken, de (geheime) receptuur, maar vooral ook het ruiken. Vakvrouw Fenny van Wees is auteur van het Boek ‘Distilleren de kunst van het ruiken’ en geeft nog steeds cursussen om het erfgoed uit te dragen.”