Zelfs als het coronavirus morgen wordt bedwongen, merken we de belangrijkste economische gevolgen ervan pas later. Vergelijk het met een tsunami. Na de aardbeving volgt de vloedgolf. Deze zwarte muur komt nu op ons af. En treft in onze regio vooral de bezoekerseconomie. Ook na de lockdown maken veel bedrijven hier nog verlies. Denk aan horeca en aan winkels in de binnenstad. Een groot deel daarvan zal het einde van dit jaar niet halen.

Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

De gemeente Amsterdam werkt hier actief aan mee. Bijvoorbeeld door horeca tijdelijk meer ruimte te geven voor terrassen. In de stad Amsterdam zijn hiervoor rond de 1000 vergunningen aangevraagd, waarvan het merendeel is toegewezen. De stadsdelen hebben hard gewerkt om dit mogelijk te maken. En daar zijn we ze dankbaar voor.

Maar ook dit is nog niet genoeg. Sommige vergunningen zijn ingewikkelder dan anderen. Nog heel wat aanvragen worden afgekeurd, of blijven even liggen. Hoewel er best mogelijkheden zijn om hier ondernemers meer tegemoet te komen. Een voorbeeld: de ondernemers en theaters op de Nes willen in de straat graag een podium voor bescheiden voorstellingen. Het stadsdeel Centrum geeft hier nog geen vergunning voor, want dat podium kan worden beschouwd als een evenement. We begrijpen goed dat de gemeente geen evenementen wil die meer bezoekers trekken dan verantwoord is. In dit geval kunnen ondernemers creatief plannen bedenken en maatregelen nemen om dat te voorkomen. Zo geldt er al een reserveringsplicht voor bezoekers van terrassen. Als ondernemers de toegang tot de straat reguleren, kunnen ze de drukte rond het podium ook reguleren. Precies genoeg voor een gezellige drukte op zwoele zomeravonden.
Deze oplossing vraagt ook medewerking van de Veiligheidsregio. Maar die verwijst naar het stadsdeel, een zo dreigt dit plan dus in bureaucratie te verzanden.

Als mogelijke oplossing zie we hier het instellen van een taskforce, die de verschillende bestuurslagen van stadsdeel tot regio met elkaar kan verbinden. Eén die ook de verschillende beleidsterreinen kan overzien en op alle niveaus en beleidsterreinen makkelijk toegang heeft. Zo kan die niet alleen goed inschatten welke oplossing in deze uitzonderlijke tijden mogelijk zijn, maar kan die deze ook nog eens snel en doeltreffend helpen.

Deze taskforce kan morgen worden ingevoerd. Het College van B&W kan daar zelf toe besluiten. En we weten dat dit College snel kan besluiten. Bij het uitbreken van de coronacrisis lukte het om binnen een week nieuwe maatregelen te formuleren om bedrijven en instanties te helpen. In deze fase van de crisis is een dergelijk flexibel optreden opnieuw nodig. Voor de bezoekerseconomie zijn de problemen nog steeds niet verdwenen, het moeilijkste komt nog.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...

Interview met Mascha ten Bruggencate van stadsdeel Centrum over ondernemersvragen

Interview met Mascha ten Bruggencate van stadsdeel Centrum over ondernemersvragen

De redactie van MKB TV was afgelopen maanden een paar keer op bezoek op de Nieuwendijk, Nes en Rokin om te kijken hoe ondernemers omgaan met de anderhalve meter en waar hun vragen zitten. Deze week vragen we aan stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate van stadsdeel Centrum om een reactie te geven op de vragen die spelen.