MKB-Nederland ziet veel van haar eigen agenda terug in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Er komt lastenverlichting voor het mkb en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt voor kleine bedrijven aangepakt.

“Dit akkoord  laat zien dat de formerende partijen in elk geval oog hebben voor de praktijk van het midden- en kleinbedrijf. Dat wordt onderstreept door de MKB-toets die erin is opgenomen. Dit bekent een doorbraak in de discussie over administratieve lasten”, zegt voorzitter Michaël van Straalen vanmiddag bij het Jaarcongres van MKB-Nederland in de Grote Kerk in Den Haag. Hij spreekt daar voor ruim 1.200 ondernemers en andere gasten uit Europese en nationale politiek en bedrijfsleven.

Lees de brochure: Regeerakkoord_2017_2021 voor de uitgebreide informatie.

Van Straalen constateert dat het kabinet in het regeerakkoord “terecht veel aandacht heeft” voor het midden- en kleinbedrijf. “Dat is nog niet eerder zo sterk het geval geweest.” Blij is hij met de komst van de MKB-toets, waarvoor hij precies een jaar geleden een sterk pleidooi hield. De MKB-toets moet ervoor gaan zorgen dat wet- en regelgeving veel beter gaan aansluiten bij en uitvoerbaar zijn in de praktijk van kleine en middelgrote bedrijven. “Het wordt wel eens vergeten, maar 99 procent van het bedrijfsleven ís mkb.”

Loondoorbetaling bij ziekte aangepast

De voorzitter van MKB-Nederland noemt het verstandig dat het kabinet een scheiding maakt tussen groot en klein (tot 25 werknemers) in de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. “De lasten en risico’s daarvan drukken immers veel zwaarder in kleine bedrijven dan in grote. Het is goed dat het kabinet dat ook inziet.” De plannen zijn een flinke stap in de goede richting, te meer omdat zij ook voorzien in de overgang van een aantal re-integratieverplichtingen van de ondernemer naar het UWV. “De plannen moeten wel daadwerkelijk leiden tot lagere lasten en minder risico’s.”

Nieuwe ontslaggrond

Van Straalen heeft steeds bepleit dat het werkgeverschap weer aantrekkelijker moet worden. Het kabinet geeft ook hieraan gehoor. Ronduit positief is hij over de verlichtingen voor mkb-ondernemers bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bedrijfsbeëindiging en de nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond. Daarmee kunnen mkb-ondernemers veel beter uit de voeten. “Dat is een versoepeling, maar daaraan hangt echter wel een prijskaartje van maximaal 1,5 keer de huidige transitievergoeding. Veel ondernemers zullen dit niet meteen als een verlichting voelen, tenzij ze de zekerheid krijgen dat ze dan ook echt afscheid van iemand kunnen nemen.”

Kritisch op BTW-verhoging

De koopkracht neemt door aanzienlijke lastenverlichting toe en dat is goed nieuws voor de binnenlandse economie. Kritisch is Van Straalen op het voorstel om het lage BTW-tarief te verhogen. “Dat raakt juist sectoren die zwaar te lijden hebben gehad van de crisis en vaak net weer overeind krabbelen.”

Goed nieuws is de lastenverlichting voor het mkb via de vennootschaps- en inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor het extra budget voor innovatie in het mkb en het feit dat aanbestedingsprocedures mkb-vriendelijker worden gemaakt.

Van Straalen kijkt met veel vertrouwen uit naar de samenwerking met het aanstaande kabinet. “Diverse punten vragen nog wel om nadere uitwerking. We zijn graag bereid om dat samen met het kabinet op te pakken.”

Luister hier de speech terug van Michaël van Straalen tijdens het congres.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Bart Drenth

Bart Drenth

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Energie besparen?

Energie besparen?

De wattjemoetweten (Watt) campagne informeert ondernemers over de informatieplicht energiebesparing. De focus van de campagne verschuift naar energiebesparing: www.wattjemoetweten.nl. Meerdere ondernemers zijn geïnterviewd voor de campagne waaronder Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Dit familiebedrijf heeft de afgelopen drie jaar de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen.

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...