De wattjemoetweten (Watt) campagne over de informatieplicht energiebesparing is sinds eind maart 2019 van start gegaan en loopt nog steeds. Het doel van de campagne is om zoveel mogelijk ondernemers te informeren over de informatieplicht energiebesparing die sinds 1 juli 2019 van kracht is. We voeren de campagne samen met 56 brancheorganisaties en regionale ondernemersvereniging. Nu de deadline om te voldoen aan de informatieplicht voorbij is, verschuift de focus van de campagne ook meer naar energiebesparing an sich. Dus welke besparingsmogelijkheden hebben ondernemers in bepaalde sectoren en waar moet je bijvoorbeeld op letten als je wilt investeren in LED-verlichting? www.wattjemoetweten.nl

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds de jaren ’90 van kracht is. In deze wet is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. De verplichte maatregelen zijn benoemd in ‘erkende maatregel lijsten’. Op deze lijsten staan alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar. De Informatieplicht Energiebesparing houdt in dat deze bedrijven vanaf 1 juli 2019 ook verplicht zijn om de genomen maatregelen te rapporteren in het eLoket van RVO. De Milieudiensten kunnen op afstand de gegevens in de database bekijken en zo bepalen of zij een bedrijf gaan bezoeken en controleren om te zien of een bedrijf ook echt iets gedaan heeft met de Informatie- of energiebesparingsplicht.  https://wattjemoetweten.nl/informatieplicht-energiebesparing/#subsection-watt-is-de-informatieplicht

In heel Nederland hebben 55.000 ondernemingen voldaan aan de Informatieplicht. In de gemeente Amsterdam hebben ongeveer 2000 ondernemingen voldaan aan de informatieplicht. De meeste rapportages zijn afkomstig uit de kantoorbranche, hotels en restaurants en de detailhandel. In de gemeente Amstelveen hebben 209 ondernemers voldaan aan de informatieplicht. De meeste rapportages zijn afkomstig uit de kantoorbranche, detailhandel en bedrijfshallen. Het percentage ondernemers dat aangeeft volledig te hebben voldaan aan alle maatregelen is met 9% lager dan in Amsterdam. In de gemeente Haarlemmermeer hebben 520 ondernemers hebben voldaan aan de informatieplicht. Het percentage ondernemers dat aangeeft volledig te hebben voldaan aan alle maatregelen is met 5 % lager dan in gemeente Amsterdam Amstelveen.  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/feiten-en-cijfers-informatieplicht

Alle sectoren waar een EML voor is opgesteld dienen de Wet Milieubeheer na te leven. Zie ook https://wattjemoetweten.nl/overzicht-erkende-maatregelenlijsten/. Uit de data die is verzameld blijkt juist dat veel ondernemers al maatregelen hebben genomen om energie te besparen. Desondanks begaat de ondernemer die niet voldoet aan de wet een milieudelict. De milieudienst kan een ondernemer dan een dwangsom opleggen. De hoogte daarvan kan verschillen per ‘zwaarte’ van de achterstand die de ondernemer heeft op het nemen van de verplichte energie besparende maatregelen. De dwangsom krijgt een ondernemer overigens terug zodra hij aan de wettelijke verplichting voldoet.’

We hebben meerdere ondernemers geïnterviewd voor de campagne zie https://wattjemoetweten.nl/nieuws/. Eén van hen is Klaas Fuite van Bakkerij Fuite. Indrukwekkend hoe ze in dit familiebedrijf al geruime tijd bezig zijn met het nemen van energiebesparende maatregelen. In de afgelopen drie jaar hebben ze zelfs  de CO2 footprint van het bedrijf met 30% weten te verminderen. https://wattjemoetweten.nl/2020/03/24/er-komt-ook-nog-een-generatie-na-ons/.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

MKB TV: duurzaam ondernemen in tijden van crisis

Duurzaam ondernemen in de crisis, is dat realistisch? Veel mkb’ers hebben nu wel wat anders aan het hoofd. In deze crisis lijkt het handig om investeringen uit te stellen, of toch niet?  Olof van der Gaag, voorzitter Duurzaamheidsraad Amsterdam: “doe het juist nu, het...

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Opmerkelijk ondernemen, column Bert Bos

Toch weer een Belg, flitste het door mijn hoofd toen ik het nieuwe plan las om van Amsterdam een allesomvattende stad te maken. Allesomvattend is Inclusief Noord. Sinds de aanleg van het Centraal Station eind 19e eeuw was de doorslaggevende brug vanuit het centrum...

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Ingewikkelde vergunningaanvragen

Gemeenten in de regio werken behoorlijk soepel mee aan plannen van ondernemers om te kunnen functioneren in de anderhalve meter economie. Voor sommige aanvragen ligt dat ingewikkeld omdat er meerdere bestuurslagen en beleidsafdelingen bij betrokken zijn. Dit speelt...

RED WAT ER TE REDDEN VALT

RED WAT ER TE REDDEN VALT

Een open brief van onze voorzitter aan de gemeenteraad: stel een taskforce in. Steunmaatregelen van de overheid zijn en blijven nodig. Maar ze zijn niet genoeg. Omdat financiële steun altijd maar een deel van de kosten dekt en uitstel van betaling geen afstel is. Het enige wat deze bedrijven kan redden is dat hun omzet weer op peil komt. En wel zo snel mogelijk.

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Manifesto voor duurzaam en circulair ondernemen

Precies vijf jaar geleden werd Manifesto opgericht, één van de initiatiefnemers is Erik Friedeberg. Hij vertelt zijn verhaal, drijfveren en zijn motivatie om deze duurzame coöperatie te starten en uit te bouwen. Met crowdfunding wil hij zijn succesvolle duurzame...

Interview met Mascha ten Bruggencate van stadsdeel Centrum over ondernemersvragen

Interview met Mascha ten Bruggencate van stadsdeel Centrum over ondernemersvragen

De redactie van MKB TV was afgelopen maanden een paar keer op bezoek op de Nieuwendijk, Nes en Rokin om te kijken hoe ondernemers omgaan met de anderhalve meter en waar hun vragen zitten. Deze week vragen we aan stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate van stadsdeel Centrum om een reactie te geven op de vragen die spelen.