Wie zijn wij

U bevindt zich hier:  Home/Wie zijn wij

MKB Amsterdam. Zodat jij kunt ondernemen!

We hebben veel contact met gemeenten, provincies en andere belanghebbende partijen. Bovendien helpen we jouw lokale ondernemerscollectief met de lobby. Lokaal richten we ons vooral op de volgende onderwerpen:

  • Vermindering van de lokale regeldruk
  • Eerlijke kansen bij aanbestedingen
  • Een veilige en duurzame bedrijfsomgeving
  • Vermindering van de lokale lasten
  • Sneller vinden en behouden van geschoolde werknemers
  • Beperken overlast openbare werken
  • Bereikbaarheid en slim en schoon vervoer

MKB LAAT JE HOREN; Wat vind jij van de standpunten van het nieuwe college?

MKB Amsterdam gaat voor u aan de slag!

MKB Amsterdam is dé vereniging die het ondernemersgeluid in het Stadhuis laat horen en uw belangen behartigt. Wij willen u daarom oproepen om uw standpunten en onderwerpen die voor u belangrijk zijn als MKB’er aan ons mee te geven. Zo kunnen wij ook na de verkiezingsdatum de politiek en het nieuw te vormen collegebestuur en gemeenteraad voorzien van een duidelijke agenda en visiedocument namens het MKB.

Oproep: Geef aan wat is voor u belangrijk is!
U kunt ons uw opvattingen, pijnpunten en standpunten doorgeven via het standpuntenformulier.

Welke lobbythema’s zijn voor uw belangrijk als ondernemer? Waarmee moet de gemeente als dienstverlener direct aan de slag? Wat is uw grootste ergernis? Dit moet MKB Amsterdam voor mij direct agenderen bij gemeente Amsterdam. U kunt dit allemaal aangeven op het formulier.

Op 24 mei j.l. presenteerde de nieuwe coalitie in Amsterdam haar akkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Onze eerste reactie op dit akkoord leest u hieronder en vindt u ook terug op onze Facebook-pagina.

‘Voor ondernemers biedt het nieuwe coalitieakkoord niet veel reden tot tevredenheid’

”Het beoogde nieuwe college heeft zijn plannen gepresenteerd. Voor ondernemers vielen die plannen niet mee. De lasten worden hoger, door hogere toeristenbelasting, precario, reclamebelasting en OZB. En daar staat voor ondernemers niet zoveel tegenover. We hebben het nieuwe college bijvoorbeeld gevraagd om op de arbeidsmarkt vooral oog te hebben voor de belangen van werkgevers. Dat zou betekenen dat de gemeente extra zijn best zou doen om kandidaten te vinden voor de beroepen waar de schaarste het grootst is. In plaats daarvan voert de gemeente weer ouderwets doelgroepenbeleid.”

Waar moeten we als MKB Amsterdam aandacht voor vragen? Laat het ons weten!

Downloads:
Uitgave ‘Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen 2018’  – Landelijke handreiking MKB-Nederland

Uitgave ‘Ondernemers centraal, juist lokaal” – Landelijke handreiking MKB-Nederland met hierin aandacht voor ondernemerszaken die in elke gemeente relevant zijn!

Verkiezingsmanifest Het ABC van het MKB – Opvattingen MKB-Amsterdam ten behoeve van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018

‘MKB-ondernemersakkoord’ – Belangrijkste standpunten van MKB Amsterdam aangeboden aan lijsttrekkers Amsterdam.

Tarief
Voor slechts € 270,- (ex btw, tarief 2019) per jaar profiteer je van alle voordelen van het lidmaatschap. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt ieder jaar automatisch verlengd; je hoeft hier niets voor te doen.

Meer informatie?
Neem contact met ons op via e-mail of bel ons.

Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap