Informatieplicht Energiebesparing | Wattjemoetweten.nl

WATT je moet weten over de Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

 

WATT je moet weten over de informatieplicht

De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is, dat veel van die energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Je investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

 “Het mooie is, dat veel energiebesparende maatregelen zich al in vijf jaar terugverdienen.”

 

WATT je moet doen om te checken of jij binnen de wet valt

Allereerst wil je zeker weten of de Informatieplicht Energiebesparing op jouw bedrijf van toepassing is. Dat kun je op een eenvoudige manier checken. MKB-Nederland heeft een Stappenplan Informatieplicht opgesteld, waarmee je met een paar vragen duidelijkheid verkrijgt. Je vindt dit op WATTjemoetweten.nl

 “Met het Stappenplan weet je direct of de Informatieplicht ook voor jouw bedrijf geldt.”

 

WATT je moet rapporteren in het eLoket van RVO

Valt jouw bedrijf onder de Informatieplicht Energiebesparing? Dan moet je vóór 1 juli alle energiebesparende maatregelen rapporteren die je hebt uitgevoerd. Hiervoor ga je naar het eLoket van RVO. Om te weten welke gegevens je dan paraat moet hebben, ga je naar WATTjemoetweten.nl

”Vóór 1 juli moet je alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket.”

 

WATT gebeurt er met jouw rapportage?

De gemeente of de omgevingsdienst  kan jouw rapportage ophalen in het eLoket. Zij gebruiken die informatie om te bepalen of je voldoende doet aan energiebesparing. Mogelijk volgt er een controle, maar de kans daarop is kleiner naarmate je meer aan energiebesparing hebt gedaan.

 

WATT jou kan helpen

  • Om energiebesparing voor bedrijven wat gemakkelijker te maken, is voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende MaatregelenLijst’ (EML) opgesteld. Als je alle erkende maatregelen doorvoert die op jouw bedrijf van toepassing zijn, voldoe je automatisch aan de energiebesparingsverplichting.
  • MKB-Nederland werkt samen met branche- en regionale organisaties om bedrijven te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing. Wil je weten wat zij voor jouw kunnen betekenen? Neem dan contact op met de organisatie die jouw branche of regio vertegenwoordigt.

”Branche- en regionale organisaties werken samen met MKB-Nederland om ondernemers verder te helpen.”

WATT nu?

Het belangrijkste is dat je snel aan de slag gaat, want 1 juli nadert snel! Voor een antwoord op veel gestelde vragen, het Stappenplan Informatieplicht, de aangesloten partnerorganisaties en heel veel informatie ga je naar:

WATTjemoetweten.nl

Door | 20 maart 2019 | Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver: